Sztab kryzysowy z samorządami po wichurach w woj. kujawsko-pomorskim

Autor: Kujawsko-Pomorski UW 2022-02-20 10:10:36

Zakończyło się spotkanie zwołanego przez wojewodę Mikołaja Bogdanowicza sztabu kryzysowego z udziałem samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestniczyło w nim ponad 100 osób. Wojewoda przekazał informacje o aktualnej sytuacji w województwie kujawsko-pomorskim w związku z wichurami. Oprócz połamanych drzew i uszkodzonych budynków problemem jest także brak prądu i łączności sieci telefonii komórkowych w wielu miejscowościach.

W spotkaniu udział wzięli również: Dowódca 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Krzysztof Stańczyk, który zapewnił o wsparciu WOT i komendant wojewódzki PSP w Toruniu st. bryg. Jacek Kaczmarek, który przedstawił informacje na temat działań PSP i OSP w związku z wichurami.

Do tej pory straż pożarna w regionie otrzymała około 4 tys. zgłoszeń i na bieżąco realizuje działania związane z usuwaniem skutków silnych wiatrów. Strażacy wspierają również swoimi agregatami pracę szpitali (w Grudziądzu, Świeciu, Więcborku, Tucholi) i domowych respiratorów w celu podtrzymywania funkcji życiowych. Bardzo dziękuję wszystkim strażakom za to ogromne zaangażowanie!

Komunikaty na temat sytuacji w poszczególnych powiatach i gminach przedstawili prezydenci miast, starostowie, burmistrzowie i wójtowie. Najbardziej ucierpiała północ województwa - powiat tucholski, świecki, grudziądzki i brodnicki. Problemy występują także w powiatach: nakielskim, bydgoskim, żnińskim, mogileńskim, inowrocławskim, radziejowskim i toruńskim.

Wojewoda zwrócił się do samorządów z prośbą o jak najszybsze prowadzenie działań umożliwiających wypłatę zasiłku celowego do 6 000 zł na tzw. pomoc doraźną dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych. Prosił też o pilne powołanie komisji do spraw szacowania strat niezbędnych do określenia wysokości szkód w budynku/lokalu mieszkalnym niezbędnych do udzielenia pomocy na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego do kwoty:

- 100 tys. zł w związku ze szkodami powstałymi w budynkach gospodarczych.

- 200 tys. zł, przyznawanej w związku ze szkodami w jednym budynku/lokalu mieszkalnym,

Kwoty pomocy finansowej przyznawane są w zależności od oszacowania procentu zniszczeń/uszkodzeń na poziomie co najmniej 5%.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u