Wzmacniamy politykę senioralną

Autor: Kujawsko-Pomorski UW 2022-02-22 08:44:31

Mateusz Czarnowski został Pełnomocnikiem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Seniorów. Akt powołania wręczył wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. To nowe stanowisko w strukturach urzędów wojewódzkich, powstałe z inicjatywy Poseł RP Joanny Borowiak.

Do podstawowych obowiązków nowego pełnomocnika będzie należało: prowadzenie spraw z zakresu rozpoznania potrzeb seniorów w województwie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy ich warunków życia, prowadzenie polityki informacyjnej i promowanie rządowych programów na rzecz seniorów oraz współpraca z organami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz seniorów. Pełnomocnik będzie składał wojewodzie roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

Mateusz Czarnowski jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku na kierunku Pedagogika – praca opiekuńcza i socjalna oraz Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi – studia podyplomowe z zakresu edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika – oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Na stanowisko pełnomocnika został zarekomendowany przez poseł Joannę Borowiak, która jest członkiem Rady do Spraw Polityki Senioralnej – działającej przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. To właśnie w odpowiedzi na inicjatywę włocławskiej parlamentarzystki Premier Mateusz Morawiecki zdecydował o powołaniu przy wojewodach pełnomocników do spraw seniorów.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u