Tak dla Łucka - Nie dla Kaliningradu

Autor: UM Olsztyn 2022-03-04 13:00:39

Rada Miasta Olsztyna na nadzwyczajnej sesji podjęła zgłoszoną przez Piotra Grzymowicza, prezydenta Olsztyna, uchwałę o zerwaniu umowy partnerskiej z miastem Kaliningrad. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

W uzasadnieniu uchwały czytamy: "(…) Jako samorząd Olsztyna, od ponad 30 lat korzystający z dobrodziejstw demokracji i pokoju, nie możemy się zgodzić na siłowe rozwiązywanie problemów pomiędzy państwami, łamiące konwencje międzynarodowe, w szczególności zaś poprzez agresję wobec ludności cywilnej. Nie do zaakceptowania jest bombardowanie ukraińskich miast i zabijanie bezbronnych cywilów, w tym dzieci, wspomagane kłamliwą retoryką o zagrożeniach ze strony Ukrainy".

Współpracę z Kaliningradem, jako miastem partnerskim datuje się od połowy lat 70. XX wieku. Po przerwie wznowiono ją w latach 90., co zaowocowało podpisaniem w 1993 roku umowy, definiującej na nowo współpracę miast w różnych obszarach życia społecznego. Tym samym Kaliningrad stał się jednym z ośmiu ważnych partnerów samorządowych Olsztyna i jedynym miastem partnerskim z Federacji Rosyjskiej.

Bulwersujący jest jednak fakt, że agresja militarna Federacji Rosyjskiej dotyka ukraińskiego miasta partnerskiego Olsztyna, jakim jest Łuck. W uzasadnieniu  prezydent napisał: "trzeba jednoznacznie stwierdzić, że nasze poczucie wspólnoty i empatia wobec dramatu i krzywd wyrządzanych naszym ukraińskim przyjaciołom jest nie do pogodzenia z dalszym utrzymywaniem dobrych relacji i współpracy z miastem leżącym w państwie, co do którego cały cywilizowany świat nie ma żadnych wątpliwości, że jest ono nieobliczalnym agresorem".

Rada Miasta Olsztyna 23 głosami (jednogłośnie) przyjęła uchwałę o bezzwłocznym wypowiedzeniu umowy współpracy z Kaliningradem (Federacja Rosyjska).  

Trwa zbiórka darów dla partnerskiego Łucka (do wtorku 8 marca). Nasi przyjaciele z partnerskiego Łucka przekazali nam listę aktualnie najbardziej potrzebnych medykamentów, które zapakowane i podpisane „DLA ŁUCKA”, należy przekazywać do magazynów Banku Żywności w Olsztynie przy ul. Gietkowskiej 8. Lista znajduje się tutaj: olsztyn.eu/o-olsztynie/aktualnosci/article/pommy-uckowi-14351.html

© 2018 Super-Polska.pl stat4u