Uchodźcom z Ukrainy pomagają też mniejsze ośrodki miejskie

Autor: MSWiA 2022-03-13 08:52:04

 Dajemy schronienie wszystkim obywatelom Ukrainy, którzy uciekają przed wojną. Dziękuję mieszkańcom i instytucjom z Warmii i Mazur, które organizują proces przyjmowania do Polski uchodźców - powiedział wiceminister Błażej Poboży podczas briefingu prasowego w Olsztynie. W briefingu, który był poświęcony pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy, wziął również udział Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski.

Wiceminister Błażej Poboży poinformował, że Polska w dwa tygodnie przyjęła tylu uchodźców, ilu podczas poprzedniego dużego kryzysu migracyjnego przyjęły państwa na południu Europy przez 2 lata.

Podsekretarz stanu w MSWiA mówił podczas briefingu o tym, że większość uchodźców chce zostać w dużych miastach. Poinformował też, że również w mniejszych ośrodkach znajdują się bardzo dobre miejsca zakwaterowania.

Na Warmii i Mazurach ludzie mają wielkie serca. Osoby, które uciekają przed wojną, na pewno tutaj znajdą wsparcie mieszkańców i instytucji

– argumentował wiceminister.

Przypomniał też, że trwają prace parlamentarne nad ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa ta stworzy ramy legalnego pobytu w Polsce uchodźców z Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Zostaną w niej również uregulowane kwestie dotyczące m.in. udzielania pomocy medycznej uchodźcom.

Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski dziękował mieszkańcom Warmii i Mazur za pomoc udzielaną uchodźcom, którzy przybyli do Polski po rosyjskim ataku na Ukrainę.

Jesteśmy każdego dnia w kontakcie z instytucjami w regionie i wspólnie staramy się przygotować jak najlepsze miejsca dla gości z Ukrainy

– mówił wojewoda.

Wcześniej wiceminister Błażej Poboży i Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski spotkali się z pracownikami SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Odwiedzili nowy Zakład Endoskopii i Zakład Radiologii Interwencyjnej szpitala.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u