Piekoszów złożył wniosek o nadanie praw miejskich

Autor: Świętokrzyski UW 2022-03-15 08:57:58

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz otrzymał z rąk wójta gminy Piekoszów Zbigniewa Piątka wniosek o nadanie statusu miasta miejscowości Piekoszów.

Podczas ostatniej sesji rady gminy Piekoszów radni jednogłośnie opowiedzieli się za złożeniem wniosku i nadaniem praw miejskich gminie. Za takim rozwiązanym podczas konsultacji społecznych opowiedziało się 70 procent mieszkańców.

Wniosek na ręce wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza złożył wójt gminy Zbigniew Piątek. Teraz dokumenty trafią do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie to Piekoszów swój status zmieni od 1 stycznia 2023 roku.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u