OTWARCIE PARKU IM. ALEKSANDRA ŁADOSIA

Autor: Podkarpacki UW 2022-03-29 08:59:37

24 marca - w Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacja niemiecką – odbyła się uroczystość otwarcia zrewitalizowanego Parku Miejskiego w Głogowie Małopolskim. Obiekt otrzymał imię Aleksandra Ładosia - dyplomaty, który w czasie II wojny światowej zorganizował grupę konspiratorów ratujących Żydów.

W latach 1940-1945 podczas trwania II wojny światowej Aleksander Ładoś sprawował funkcję posła polskiego w Bernie, w neutralnej wówczas Szwajcarii. Za jego zgodą i pod jego pieczą powstała tak zwana grupa Ładosia. Jej członkowie zajmowali się wystawianiem nielegalnych paszportów od 1941 roku i kontynuowali swoją działalność do zakończenia holokaustu. Była to jedna z największych akcji przeciwdziałania zagładzie Żydów w historii dyplomacji nie tylko polskiej, ale również światowej.

 W czwartkowym wydarzeniu wziął udział wicewojewoda podkarpacki Radosław Wiatr.

– To ważne, że coraz więcej uwagi poświęca się tym „cichym bohaterom”, którzy w trudnych lat wojny, pokazali jak można pomagać drugiemu człowiekowi, dając tym samym dowód najwyższego odwagi i człowieczeństwa. Wielu z nich znanych z imienia i nazwiska udało się już w należyty sposób upamiętnić i utytułować, jednak wielu wciąż na to czeka. Czekają na to ich najbliżsi, którzy są dumni z postawy swych rodziców, dziadków i krewnych. Dumni jesteśmy My wszyscy i dumne będą kolejne pokolenia, które właśnie dzięki takim inicjatywom jak ta dzisiejsza, dowiedzą się o ludziach, którzy nie bacząc na niebezpieczeństwo z narażeniem życia ratowali obywateli żydowskiego pochodzenia podczas okupacji hitlerowskiej. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się realizacji tego przedsięwzięcia, do odnowienia Parku Miejskiego i nadania mu imienia – tak ważnej dla  dziejów Głogowa postaci – powiedział wicewojewoda.

Uroczystość odbyła się pod patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u