W Lublinie rusza pilotażowy program zatrudnienia interwencyjnego uchodźców

Autor: UM Lublin 2022-04-01 09:16:59

W ramach programu „Cash for Work”, już od jutra, w lubelskich szkołach będą pracować pedagodzy z Ukrainy. Łącznie blisko 50 osób. Dzisiaj (29 marca) Miasto Lublin oraz Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej podpisały umowę o współpracy, która rozpoczyna realizację projektu.

Wdrożenie pilotażowego programu zatrudnienia interwencyjnego uchodźców, to kolejny krok na rzecz przebywających w Lublinie obywateli Ukrainy. Poza zapewnieniem odpowiednich warunków bytowych chcemy pomóc im w usamodzielnieniu się i stworzyć możliwość zatrudnienia. Jutro pracę w lubelskich szkołach podejmie 47 pedagogów z Ukrainy. Ich zadaniem będzie wsparcie uczniów, nauczycieli i rodziców w integracji oraz wspólnej pracy, co jest niezwykle ważne dla dzieci rozpoczynających naukę w nowym kraju. Cieszę się, że Lublin jest pierwszym miastem w Polsce realizującym tego typu projekt – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

 

Opieką asystenta z Ukrainy objęto 39 lubelskich szkół, w tym 31 szkół podstawowych i 8 ponadpodstawowych. W zależności od liczby dzieci z Ukrainy uczących się w danej szkole, przydzielono jednego lub dwóch asystentów. Dodatkowo jedna osoba w roli koordynatora wszystkich asystentów pracować będzie w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Wszystkie osoby rozpoczną pracę 30 marca. Praca asystenta z Ukrainy będzie wykonywana przez 6 godzin dziennie (30 tygodniowo) przez 3 miesiące. Do udziału w projekcie ukraińscy nauczyciele zgłosili się przez ankiety dystrybuowane przez Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie i Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin.

 

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej od ponad 10 lat niesie pomoc humanitarną w kryzysach uchodźczych wykorzystując mechanizm zapomóg finansowych oraz zatrudnienia interwencyjnego między innymi w Libanie i Ukrainie. PCPM realizuje programy Cash for Work w oparciu o wytyczne ONZ – Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Cieszę się, że rozpoczynamy współpracę z Lublinem, który od samego początku rosyjskiego ataku na Ukrainę, wspólnie z organizacjami pozarządowymi uruchomił szeroki pakiet działań pomocowych na rzecz uciekających przed wojną ukraińskich obywateli – mówi Wojciech Wilk, Prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.

 

Zakres zadań asystentów z Ukrainy:

  • podejmowanie współpracy z pracownikami szkoły w zakresie realizacji zadań opiekuńczych w stosunku do uczniów pochodzących z Ukrainy,

  • organizowanie w miarę potrzeb spotkań integracyjnych uczniów pochodzących z Ukrainy uczęszczających do różnych oddziałów klasowych szkoły,

  • udzielanie uczniom pochodzącym z Ukrainy pomocy w odrabianiu prac domowych,

  • wspieranie uczniów pochodzących z Ukrainy w pokonywaniu trudności adaptacyjnych,

  • podejmowanie działań zmierzających do integracji uczniów pochodzących z Ukrainy ze społecznością uczniowską szkoły,

  • wspieranie uczniów pochodzących z Ukrainy w kontaktach z nauczycielami szkoły,

  • pośredniczenie w kontaktach pomiędzy szkołą a opiekunami uczniów pochodzących z Ukrainy,

  • wykonywanie innych zadań określonych przez dyrektora szkoły.

Do tej pory miejskie przedszkola i szkoły przyjęły 1538 wychowanków i uczniów z Ukrainy, w tym: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 261 osób; do szkół podstawowych – 1194 uczniów; do liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia – 79 osób oraz do szkoły muzycznej – 4 osoby. Do jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Lublin przyjęto 180 osób.

 

Program „Cash for Work” ma na celu wsparcie samorządów i organizacji pozarządowych w rozszerzeniu działań na rzecz uchodźców z Ukrainy. Jest on realizowany przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) we współpracy z Miastem Lublin oraz Lubelskim Społecznym Komitetem Pomocy Ukrainie. Fundacja PCPM wypłaca wynagrodzenie, a samorząd lub inna organizacja partnerska jest odpowiedzialna za ustalanie zadań dla pracownika i nadzór nad jego codzienną pracą. Finansowanie programu zapewnia amerykańska organizacja CARE.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u