Szczecin z dużym potencjałem wykorzystania geotermii do produkcji ciepła

Autor: Zachodniopomorski UW 2022-04-04 09:37:25

PGE Polska Grupa Energetyczna, PGE Energia Ciepła, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Geotermia Polska, deklarują podpisanie porozumienia, sygnowanego przez wojewodę zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego, dotyczącego rozwoju źródeł geotermalnych w Szczecinie. 

Po przeprowadzeniu wstępnych analiz dotyczących wykorzystania źródeł geotermalnych w Szczecinie wnioski wskazują na duży potencjał wykorzystania wód geotermalnych do celów ciepłowniczych mieszkańców miasta.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u