Wizyta Ambasadora Czech w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim

Autor: Łódzki UW 2022-04-06 08:57:11

Ambasador Republiki Czeskiej JE Jakub Dürr był dziś gościem wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego. Spotkanie było okazją potwierdzenia dobrych stosunków z naszymi południowymi sąsiadami. Podczas rozmowy dokonano wymiany polskich i czeskich doświadczeń pomocy uchodźcom z Ukrainy. Wymieniono również spostrzeżenia a propos bieżącej sytuacji gospodarczej w Europie i jej wpływie na wzrost PKB Czech i Polski. Zarówno Jego Ekscelencja Ambasador, jak i wojewoda potwierdzili chęć współpracy na polu gospodarczym, kulturalnym i naukowym.

Republika Czeska należy do najważniejszych partnerów gospodarczych Polski, a stosunki pomiędzy krajami zajmują istotne miejsce w polskiej polityce zagranicznej. Obustronna współpraca dotyczy także innych obszarów m. in. kultury, szkolnictwa i nauki.     

Jakub Dürr jest czeskim politologiem, polonistą i dyplomatą. W latach 2018-2020 był stałym przedstawicielem RCz przy UE, od 2011 do 2016 roku był zastępcą stałego przedstawiciela RCz (Ambasador w COREPER I), wcześniej w latach 2008-2009 obejmował stanowisko wiceministra szkolnictwa, młodzieży i wychowania fizycznego RCz a w latach 2016-2018 wiceministra spraw zagranicznych RCz. W grudniu 2021 roku został mianowany ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Republiki Czeskiej w Polsce.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u