„W tej dacie splatają się początki: Kościoła, państwa i narodu”. Święto Chrztu Polski

Autor: Lubelski UW 2022-04-16 10:27:35

14 kwietna przypada Święto Chrztu Polski. W uroczystych obchodach rocznicowych tego doniosłego wydarzenia historycznego uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka. W archikatedrze lubelskiej sprawowana była msza św. pod przewodnictwem apba Stanisława Budzika. Delegacje złożyły kwiaty pod Krzyżem Misyjnym na Placu Katedralnym.

Arcybiskup w homilii wskazał na wagę tego wydarzenia dla historii Polski. Nie zachowały się prawie żadne historyczne przekazy z czasów przedchrześcijańskich. Zapisane i znane dzieje Polski zaczynają się od chwili przyjęcia chrztu. - W tej dacie splatają się trzy początki: Kościoła, państwa i narodu – podkreślił abp Budzik.
 
Uczczenie tej historycznej daty jest niezmiernie ważne. Myślę, że z biegiem czasu będzie to nabierało jeszcze większego, silniejszego oddźwięku w przestrzeni publicznej – powiedział wojewoda.
 
Jak podkreślają historycy chrzest księcia Mieszka I był przełomowym wydarzeniem w dziejach państwa i narodu polskiego. Jest uznawany za symboliczny początek polskiej państwowości oraz chrześcijaństwa w Polsce. Miał także doniosłe znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe. Chrzest włączał rodzące się wówczas państwo polskie w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej. Za prawdopodobną datę chrztu Polski uznaje się Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r.
 
Tysiąc lat później, 14 kwietnia 1966 roku w Gnieźnie, odbyły się uroczystości Millenium Chrztu Polski pod przewodnictwem prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. Poprzedziły je wieloletnie przygotowania. Władze komunistyczne utrudniały udział w licznie organizowanych w diecezjach uroczystościach religijnych, przygotowały także konkurencyjne obchody tysiąclecia państwa polskiego. Jednak przez sam fakt organizowania tych konkurencyjnych uroczystości ówczesna władza przyznała, że wraz z przyjęciem chrztu zaczęła funkcjonować nasza państwowość.
 
Święto Chrztu Polski jest nowym świętem państwowym ustanowionym przez Sejm RP w 2019 roku. W ustawie z 22 lutego 2019 r. podpisanej przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, czytamy: W celu upamiętnienia chrztu Polski, datowanego na 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego, ustanawia się dzień 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u