Maurytyjczycy opuszczą Polskę

Autor: MSWiA 2022-04-19 09:25:56

Wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu dla 9 obywateli Mauritiusa oraz postawieniem zarzutów karnych dwojgu z nich za posługiwanie się sfałszowanym dokumentem, zakończyły się czynności kontrolne na terenie Bydgoszczy, które prowadzili funkcjonariusze z Nadwiślańskiego Oddziału SG.

W ramach kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy zatrzymali 9 obywateli Mauritiusa. Siedem kobiet i dwóch mężczyzn wjechało do Polski legalnie, aby podjąć pracę jako pracownicy sezonowi w jednej z podlaskich firm. Okazało się jednak, że większość z nich, po przekroczeniu granicy, nigdy nie stawiła się do pracy. Nie próbowali także ani razu nawiązać kontakt z pracodawcą. Co więcej, u dwojga z kontrolowanych Maurytyjczyków, funkcjonariusze odkryli dwa sfałszowane zezwolenia na pracę wydane przez Podlaski Urząd Wojewódzki. Dokumenty były wystawione na dane innych osób. Wobec wszystkich cudzoziemców zostały wszczęte postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji zobowiązujących ich do powrotu z jednoczesnym zakazem wjazdu na terytorium Polski i innych państw strefy Schengen przez kolejnych 6 miesięcy. Ponadto dwoje obywateli Mauritiusa usłyszało zarzuty podrabiania, przerabiania dokumentu lub używania takiego dokumentu jako autentycznego. Grozi im kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u