W województwie mazowieckim 147 km linii kolejowych zostanie objętych dofinansowaniem

Autor: Mazowiecki UW 2022-04-25 09:03:28

W województwie mazowieckim zakwalifikowano cztery inwestycje, dotyczące infrastruktury kolejowej w ramach Programu Kolej Plus. Celem programu jest budowa, odbudowa oraz rewitalizacja linii kolejowych, dzięki czemu do 2028 r. obszar wykluczenia komunikacyjnego znacznie się zmniejszy. W klasyfikacji linii nowych, dofinansowanie otrzymają Miasto i Gmina Serock na budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz oraz Gmina Kozienice na Kolej w Kozienicach. W klasyfikacji linie rewitalizowane odbudowane zostaną linie kolejowe na odcinku Ostrów Mazowiecka–Małkinia oraz Sokołów Podlaski-Siedlce. Łączna wartość dofinansowania w województwie mazowieckim wyniesie ponad 1 mld, przy czym łączna wartość projektów to 1,2 mld zł.

W konferencji prasowej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim udział wzięli: Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki, Piotr Siemianowski, Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie w PKP PLK, Michał Prószyński, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Piotr Kozłowski, Burmistrz Gminy Kozienice, Marek Bąbolski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock oraz Hubert Czubaj, Wójt Gminy Głowaczów.

- Jest to wydarzenie bardzo ważne dla całego Mazowsza, ponieważ zostały opublikowane decyzje kto w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus będzie beneficjentem tych programów. W całej Polsce to 1200 kilometrów dróg kolejowych, to ponad 11 miliardów złotych z budżetu państwa. W województwie mazowieckim to perspektywa konkretnych projektów, które zmienią w znaczący sposób niektóre części województwa. Program Kolej Plus to program konkursowy. Do realizacji zakwalifikowano 34 projekty, natomiast na terenie województwa mazowieckiego zakwalifikowały się 4 inwestycje, które będą miały duży wpływ na redukcję obszaru wykluczenia komunikacyjnego. Są to duże pieniądze, które przełożą się na znaczące efekty. Jest to kolejny dowód na to, jak umiemy dobrze współpracować z jednostkami samorządu terytorialnego – powiedział podczas konferencji prasowej Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

W ramach Programu Kolej Plus, w klasyfikacji linii nowych, dofinansowanie otrzymają Miasto i Gmina Serock oraz Gmina Kozienice. Łączna długość linii nowych wyniesie 97 km. Miasto i Gmina Serock otrzymają dofinansowanie na kwotę ponad 260 mln zł, na budowę linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”. Łączna wartość projektu wyniesie ponad 306 mln zł. Gmina Kozienice otrzyma dofinansowanie na kwotę ponad 272 mln zł, na Kolej w Kozienicach, w celu likwidacji regionalnego wykluczenia komunikacyjnego. Łączna wartość projektu wyniesie ponad 321 mln zł. W klasyfikacji linie rewitalizowane zostaną także odbudowane linie kolejowe na odcinku Ostrów Mazowiecka–Małkinia oraz na odcinku Sokołów Podlaski-Siedlce. Łączna długość linii rewitalizowanych wyniesie 50 km. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, który jest beneficjentem dwóch inwestycji, otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę ponad 530 mln, przy czym łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 623 mln.

Do realizacji Programu Kolej Plus zakwalifikowano 34 inwestycje, które dotyczą infrastruktury kolejowej w jedenastu województwach.

 

Podstawowe warunki realizacji inwestycji w ramach Programu:

• zapewnienie współfinansowania w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowalnych przez podmioty zgłaszające i współfinansowania kosztów niekwalifikowalnych (gdy dotyczy);

• przedłożenie deklaracji organizatora przewozów dla połączenia – min. 4 pary pociągów przez co najmniej 5 lat;

• zawarcie umowy na realizację inwestycji pomiędzy wnioskodawcą a PKP Polskie Linie Kolejowe SA (po kwalifikacji do dofinansowania ze środków Programu).

Projekty w Programie obejmują:

• 10 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 315 km,

• 14 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 516 km,

• 7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km,

• 3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.

Możliwa jest realizacja w pierwszej kolejności 17 projektów liniowych w ramach dostępnej alokacji, a po jej zwiększeniu – łącznie 34 projektów liniowych w ramach Programu. Pierwsze przetargi mogą ruszyć pod koniec 2022 roku, co będzie uzależnione od podpisywania umów pomiędzy PKP PLK SA a poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego zakresie wspólnej ich realizacji.

Zwiększenie wartości Programu o kolejne 5,6 mld zł

Budżet Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku zostanie zwiększony o 5,6 mld zł - do ponad 11 mld zł. Odbędzie się to przez przyjęcie nowelizacji ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe z 8 września 2000 r.

Ponad 1200 km linii kolejowych będzie mogło zostać objętych dofinansowaniem w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 r. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyła ocenę dokumentów ze wstępnymi studiami planistyczno-prognostycznymi, które przygotowały samorządy województw. Wszystkie zgłoszone projekty były oceniane według takich samych kryteriów określonych w wytycznych naboru, uwzględniając różne aspekty, m.in. demograficzno-społeczny, środowiskowy, ekonomiczny, techniczno-eksploatacyjny oraz wyniki analiz studialnych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u