WRDS o pomocy dla ukraińskich uczniów

Autor: Świętokrzyski UW 2022-04-26 10:12:55

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz wziął udział w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. Tematem posiedzenia była m.in. aktualna sytuacja w regionie oraz pomoc dla ukraińskich uczniów.

Pomoc dla obywateli będzie z pewnością jeszcze jakiś czas kierowana. Jesteśmy w trakcie przeorganizowania dla nich struktury, polegającej na zmianie miejsca do noclegowania z uwagi na to, że właściciele hoteli czy moteli mają swoje zobowiązania. Nasze podejście do pomocy dla Ukraińców nadal jest wszechstronne” - podkreślił wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Sytuacja uczniów ukraińskich, funkcjonujących w polskim systemie oświaty przed wybuchem konfliktu zbrojnego, nieposiadających statusu uchodźcy to kolejny punkt w programie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Dwie niepubliczne placówki, które prowadzą także bursy dla młodzieży skierowały pismo z prośbą o wsparcie dla osób, które przebywają w placówkach już od dłuższego czasu i nowe przepisy nie objęły pomocą tej młodzieży.

Z takiego wsparcia w województwie świętokrzyskim nie może skorzystać blisko 600 młodych osób.

„Młodzież rzeczywiście została bez pewnego źródła utrzymania. Dotyczy to młodzieży, która uczy się w naszych szkołach średnich czy zawodowych. Muszą to być rozwiązania systemowe, które będą mogły zostać zrealizowane, aby pomoc trafiła także do tej młodzieży”- zauważył wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Ponadto podczas obrad przedstawiono formy wsparcia partnerów społecznych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027 z uwzględnieniem podziału środków na ich realizację.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u