Są pieniądze na refinansowanie pobytu uchodźców u osób prywatnych

Autor: Opolski UW 2022-04-26 10:19:02

Niemal 25 mln złotych na rzecz uchodźców z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy, trafiło już na rachunek bankowy Wojewody Opolskiego. Środki te przeznaczone są na m.in. zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców, jak i na rzecz osób, które przyjęły pod swój dach obywateli Ukrainy. Na cel refundacji kosztów poniesionych przez osoby prywatne z Opolszczyzny, wojewoda przekazał już nieco ponad 8 mln złotych do samorządów.

Dotąd 22 gminy z regionu wypłaciły środki na realizację ww. świadczenia. A kolejne 4 będą realizowały wypłatę jeszcze w tym tygodniu. - Zachęcam wszystkie osoby przyjmujące uchodźców do składania wniosków – mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej Sławomir Kłosowski, wojewoda opolski. - Te środki finansowe my w tej chwili mamy w urzędzie wojewódzkim na koncie, przekazane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z budżetu państwa. One oczekują na to, żeby je wziąć mówiąc najkrócej, tylko czekamy na wnioski od samorządów terytorialnych. No z tymi wnioskami jest troszeczkę gorzej – dodał.

Po złożeniu wniosku, każda z gmin może liczyć na to, że w następnym tygodniu takie środki finansowe otrzymają.

- Do finansowania tego zadania podeszliśmy bardzo liberalnie. Zaliczkowo przekazaliśmy środki do samorządów, by one od razu mogły wypłacać te kwoty osobom, które udzielają pomocy Ukraińcom. Na wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300 złotych również przekazaliśmy już ponad 2 mln złotych. Z naszej strony nie ma przeszkód w wypłacie tych środków - mówi dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu OUW.

Z kolei w ramach art. 12 tego samego funduszu, czyli zadań wojewody m.in. związanych z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywania uchodźcom z Ukrainy w regionie rozdysponowano dotychczas 6,2 mln zł. Do powiatów trafiło 1,8 mln złotych.

Podczas dzisiejszej konferencji, poruszono także kwestie dot. wydawania nr PESEL. – Opolski Urząd Wojewódzki pozyskał sprzęt mobilny, który pozwoli na szybsze nadawanie numeru PESEL zgłaszającym się uchodźcom wojennym z Ukrainy. Na wczoraj na terenie Opolszczyzny nadanych zostało ponad 24 tysiące numerów PESEL (ponad 3200 z Opolu). W Głuchołazach Nysie czy Brzegu liczba ta oscyluje w okolicach 1000 - mówi Anna Bartoszek-Dec dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u