Jacht zawrócony do portu

Autor: MSWiA 2022-04-30 09:38:33

Funkcjonariusze z Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej zawrócii do portu jacht motorowy z czterema osobami na pokładzie. Dwóch członków jego załogi nie miało obowiązkowych certyfikatów.

Jednostkę skontrolowali strażnicy graniczni z SG-111, patrolujący Bałtyk w rejonie Łeby. Jak ustalono, dwóch z członków załogi motorowego jachtu nie miało żadnego z niezbędnych certyfikatów STCW (indywidulanych technik ratunkowych, przeciwpożarowego, medycznego oraz bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej). Jednostce nakazano zejść do portu, szypra poinformowano, że do administracji morskiej zostanie skierowany wniosek o wszczęcie postępowania.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u