Dzień Strażaka - funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej otrzymali awanse służbowe

Autor: MSWiA 2022-05-05 08:32:25

W środę 4 maja, jak co roku wszyscy strażacy obchodzą swoje święto. Przy tej okazji tradycyjnie funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej nadane zostały awanse w stopniach.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał w roku bieżącym: 294 awanse na pierwszy stopień oficerski, w tym: 88 dla dziennych absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, które zostaną wręczone podczas promocji oficerskiej 6 maja 2022 roku; 193 dla absolwentów zaocznych SGSP oraz 13 dla funkcjonariuszy, którzy ukończyli przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania: stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SPO) lub stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (SPK). Ponadto, Minister SWiA  przyznał 1008 awansów na kolejne stopnie w korpusie oficerskim.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał 980 awansów w korpusie aspiranckim dla funkcjonariuszy wszystkich jednostek organizacyjnych PSP. Ponadto, w korpusie podoficerskim komendant przyznał awanse 9 funkcjonariuszom pełniącym służbę w KG PSP.

Awanse w korpusie podoficerskim dla funkcjonariuszy komend wojewódzkich oraz powiatowych i miejskich PSP nadane zostaną przez komendantów wojewódzkich PSP.

Awanse w korpusie szeregowych PSP będą nadane przez komendantów poszczególnych jednostek organizacyjnych PSP tj. przełożonych uprawnionych do mianowania na stanowiska służbowe.

Nadane awanse na wyższe stopnie służbowe będą wręczane podczas centralnych, wojewódzkich i powiatowych obchodów Dnia Strażaka. Serdecznie wszystkim gratulujemy!

© 2018 Super-Polska.pl stat4u