77. rocznica wyzwolenia KL Ravensbrück

Autor: Lubuski UW 2022-05-05 08:51:13

Siedemdziesiąt siedem lat temu, dobiegła końca gehenna więźniarek i więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Wojewoda lubuski Władysław Dajczak złożył kwiaty pod pomnikiem więźniarek z obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, upamiętniając 77. rocznicę wyzwolenia obozu. Pomnik więźniarek znajduje się na cmentarzu Świętokrzyskim w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie spoczywa 16 więźniarek obozu.

W Ravensbrück utworzono w 1939 roku największy obóz koncentracyjny dla kobiet. Szacuje się, że w okresie do 1945 roku trafiło ich tam 132 tys. W tym gronie znajdowało się 40 tys. Polek. Ponad siedemdziesiąt z nich poddano brutalnym operacjom doświadczalnym. Więźniarki były wykorzystywane do pracy niewolniczej w obozie i w fabrykach przemysłu zbrojeniowego.

W Ravensbrück utworzono największy obóz koncentracyjny dla kobiet. Był to potworny czas dla tych wszystkich kobiet, które tam trafiły. Kobiety, które zostawały uznane za niezdolne do pracy, były tam mordowane, prześladowane i dokonywano na nich nieludzkich eksperymentów medycznych. Chcemy dzisiaj, w 77. rocznicę wyzwolenia obozu, oddać hołd tym wszystkim kobietom, które przeszły ten straszliwy obóz

– powiedział wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

77. rocznicę wyzwolenia obozu KL Ravensbrück, wspólnie z wojewoda lubuskim Władysławem Dajczakiem, upamiętnili dyrektor IPN Oddziału w Szczecinie dr Paweł Skubisz, delegacja służb mundurowych oraz przedstawiciele miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Obóz koncentracyjny w Ravensbrück

Był to największy obóz koncentracyjny dla kobiet pod kontrolą III Rzeszy. Planowo mordowano tam osoby uznane za niezdolne do pracy, ale był też miejscem nieludzkich eksperymentów medycznych.

Tysiące kobiet, które pozostały w obozie, SS pędziło w kierunku północno – zachodnim w tzw. „marszach śmierci”. Trafiły tam m.in. konspiratorki z AK i uczestniczki powstania warszawskiego. W Ravensbrück więziono m.in. dr Wandę Półtawską, bliska przyjaciółka św. papieża Jana Pawła II.

W 1941 roku założono także obóz dla mężczyzn. Do końca trwania wojny trafiło do niego 20 tys więźniów, w tym ponad 6 tys. Polaków.

Obóz został wyzwolony 30 kwietnia 1945 r. W 1959 r. na jego miejscu utworzono Muzeum Pamięci Ravensbrück.

Pomnik Więźniarek z Ravensbrück na cmentarzu Świętokrzyskim

26 października 1990 r. uroczyście odsłonięto pomnik Więźniarek z Ravensbrück na cmentarzu Świętokrzyskim w Gorzowie Wielkopolskim. Jest to pomnik kryjący prochy 16 więźniów obozu w Ravensbruck, zmarłych w Gorzowie w 1945r.

Inicjatorką powstania pomnika więźniarek z obozu koncentracyjnego w Ravensbrück w Gorzowie Wlkp. była Zofia Nowakowska. Pomnik stoi na grobie 16 kobiet – byłych więźniarek Ravensbruck. Zofia Nowakowska jako pierwsza odwiedzała w domach kobiety wyzwolone z obozu i jak podkreśla, pomnik symbolizuje przerwane życie. Monument wykonany jest ze sztucznego kamienia. Dwie kobiety spętane powrozami, z rozwianymi włosami gestami wołają o pomoc. Trzecia niewiasta leży u ich stóp.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u