Pożegnanie maturzystów VIII LO im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie

Autor: Lubelski UW 2022-05-05 09:01:39

Życzę Wam znakomitych wyników na egzaminie dojrzałości. One są fundamentem do kreowania dalszej drogi edukacyjnej. Życzę, by ta kontynuacja ścieżki edukacyjnej sprawiła, że Wasze dorosłe życie będzie godne na miarę tych wartości, które nam przyświecają – mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka do maturzystów VIII LO im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Elementami spotkania były: rozdanie nagród i świadectw, ślubowanie absolwentów, okolicznościowe przemówienia i część artystyczna.

Lech Sprawka przekazał dyrektor szkoły Lucynie Mądrej dyplom uznania. Podziękował w ten sposób za kompleksową ścieżkę edukacji i kształcenie na wysokim poziomie z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik, wychowanie oparte na szacunku do historii, tradycji i kultury polskiej, inspirowanie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy oraz dbałość o wszechstronny rozwój ich osobowości. Na jej ręce przekazał podziękowania nauczycielom i wszystkim pracownikom placówki, bo jak podkreślił: - Ta szkoła jest przyjazna, otwarta dla uczniów, zapewniająca bezpieczeństwo oraz znakomity proces dydaktyczny i wychowawczy.
 
Podczas okolicznościowego przemówienia wojewoda przekazał gratulacje rodzicom absolwentów i obecnej na uroczystości dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.
 
Rodzicom gratuluję tej radości, którą macie dzisiaj - że Wasi synowie, córki, kończą ten etap edukacji. Życzę przedłużenia tej atmosfery radości, bo to będzie oznaczało znakomite warunki maturalne. Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin dziękuję za rolę, jaką pełni w funkcjonowaniu lubelskich szkół organ prowadzący – samorząd Miasta Lublin, chociażby w funkcjonowaniu ustroju szkolnego, tworzenia gimnazjów, nowego typu liceum, później wygaszania. Pani dyrektor doświadczyła tych dwóch procesów – za to dziękuję i życzę, by ta jakość procesu dydaktycznego była jak najwyższa – mówił wojewoda lubelski.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u