Projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich podpisany przez Prezydenta RP

Autor: Śląski UW 2022-05-09 09:30:19

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami instytucji i podmiotów wnioskujących o ustanowienie Narodowego Dnia Powstań Śląskich w tym na czele z marszałkiem województwa śląskiego Jakubem Chełstowskim, wicewojewodą śląskim Janem Chrząszczem i wojewodą opolskim Sławomirem Kłosowskim.

To był bardzo ważny moment w historii Rzeczypospolitej – ten historyczny dzień 20 czerwca 1922 roku, kiedy wojska polskie wreszcie wkroczyły na Górny Śląsk po to, by dzięki wielkiemu czynowi zbrojnemu trzech powstań śląskich, Polska mogła objąć tę ziemię w posiadanie, i aby ci wszyscy Polacy, Ślązacy, którzy tam o Polskę i za Polskę walczyli, mieli ten swój wielki i niezwykle ważny moment przyłączenia do ojczyzny w ramach kształtowania granic II Rzeczypospolitej, tego, można powiedzieć, ostatniego akordu kształtowania granic II Rzeczypospolitej – mówił Andrzej Duda.

Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich. Prezydent podpisał dokument podczas spotkania z przedstawicielami instytucji i podmiotów wnioskujących o ustanowienie święta.

– Podpisany przed chwilą przez Pana Prezydenta akt to dla nas, mieszkańców województwa śląskiego nie tylko ważmy dokument, ale  przede wszystkim hołd złożony odwadze i poświęceniu Powstańców Śląskich. Pragnę w imieniu Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka oraz własnym, przekazać wyrazy naszej głębokiej wdzięczności za nieustanne wspieranie wszelkich działań różnych środowisk upamiętniających bohaterskie zrywy powstańcze – podkreślił wicewojewoda Jan Chrząszcz.

Celem projektowanej ustawy jest ustanowienie 20 czerwca świętem państwowym – Narodowym Dniem Powstań Śląskich, dla upamiętnienia zrywu narodowego – 3 powstań z lat 1919–1921 i złożenia hołdu jego bohaterskim uczestnikom.

W uroczystym wydarzeniu uczestniczyli również Sekretarze Stanu w Kancelaria Prezydenta RP Małgorzata Paprocka i Wojciech Kolarski, Przewodniczący Sejmiku Śląskiego Jan Kawulok, dyrektor Instytutu Śląskiego dr Bartosz Kuświk, doradca Wojewody Śląskiego Czesław Sobierajski oraz dyrektor Biura Wojewody Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Elżbieta Sołtysek.

Apel do Prezydenta RP przyjął w styczniu 2022 roku Sejmik Województwa Śląskiego: - „Dla zniszczonej wojną Polski region ten miał absolutnie fundamentalne znaczenie. Zaawansowany technologiczne, z ogromnym potencjałem gospodarczym, a także tradycją ciężkiej pracy rokował nadzieją na szybki rozwój ekonomiczny całego państwa. (...)  Po wielowiekowej rozłące część Górnego Śląska wróciła do Macierzy. Był to końcowy akt formowania odradzającego się państwa polskiego oraz kształtowania jego zachodniej granicy. Druga Rzeczpospolita zyskała więc nie tylko zasobny i nowoczesny okręg przemysłowy o ogromnym potencjale ekonomicznym i gospodarczym, ale co ważniejsze obszar, który okazał się silnym bastionem patriotyzmu. Naszym obowiązkiem jest kultywowanie pamięci i oddanie hołdu bohaterom, którzy przywrócili Śląsk Polsce. Ich bezprzykładne męstwo i poświęcenie wzbudza najwyższy szacunek i wyrazy uznania. Z dumą możemy dziś spojrzeć w przeszłość, wspominając wydarzenia sprzed wieku, jako wzór patriotyzmu dla współczesnych i drogowskaz dla przyszłych pokoleń Polaków”.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u