Pracowali nielegalnie w Polsce

Autor: MSWiA 2022-05-11 09:03:43

Kara nawet 30 tys. zł może grozić kieleckiemu pracodawcy, który zatrudnił niezgodnie z przepisami 14 obywateli Gruzji.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kielcach w jednej z kieleckich spółek, działającej w branży budowlanej, skontrolowali legalność zatrudnienia 16 obywateli Gruzji. Okazało się, że prokurent spółki aż w 14 przypadkach powierzył pracę cudzoziemcom, którzy nie posiadali odpowiednich zezwoleń na wykonywanie pracy lub na warunkach innych, niż w posiadanych zezwoleniach.

Ponadto jeden z cudzoziemcowi, który przebywał nielegalnie w Polsce. Nieuczciwy pracodawca w 9 przypadkach nie dopełnił również niezbędnych formalności, odnośnie informowania właściwego urzędu pracy o fakcie niepodjęcia zatrudnienia przez cudzoziemców.

 

W związku z powyższym, wobec nieuczciwego pracodawcy skierowany zostanie wniosek do sądu o ukaranie. Może grozić mu grzywna nawet do 30 tys. zł.  Karą grzywny zagrożeni są również cudzoziemcy, którzy wykonując pracę bez zezwoleń naruszyli przepisy Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u