Promocja mianowania absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Autor: MSWiA 2022-05-12 09:40:55

 Dzisiejszy dzień to podniosła chwila zarówno dla Was, Waszych rodzin, ale także dla całej policyjnej społeczności. To efekt wytężonej pracy tych, którzy dołożyli wszelkich starań, aby jak najlepiej przekazać Wam swoją wiedzę i doświadczenie – mówił w środę, 11 maja br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie wiceminister Błażej Poboży.

Wiceminister Błażej Poboży zwrócił uwagę na wyjątkowy charakter policyjnej służby. Podkreślił, że wiąże się ona przede wszystkim z zapewnianiem bezpieczeństwa.

Służba policyjna to misja. Stoicie na straży przestrzegania prawa i zapewniacie bezpieczeństwo obywatelom. Jesteście blisko ludzi, staracie się zrozumieć ich problemy i zawsze służyć wsparciem

– mówił.

Wyraził też uznanie i podziękował za zaangażowanie funkcjonariuszy w pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Wasze poświęcenie widać szczególnie teraz, kiedy mamy do czynienia z ogromną mobilizacją ze strony wszystkich służb, w tym Policji, w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. To dzięki Wam te osoby czują się w Polsce bezpiecznie. Bardzo za to dziękuję

– podkreślił.

Podsekretarz stanu w MSWiA przypomniał, że uzyskanie pierwszego stopnia oficerskiego to nie tylko zaszczyt, ale też odpowiedzialność.

Wierzę w to – a swoje przekonanie podpieram renomą i tradycją uczelni w Szczytnie – że będziecie swoją służbę wykonywać wzorowo. Jestem pewien, że nie zabraknie w Was stanowczego stróża prawa wtedy, gdy to konieczne i że priorytetem będzie dla Was niesienie pomocy słabszym i pokrzywdzonym

– powiedział.

Podkreślił, że MSWiA wspiera finansowo Policję w ramach kolejnego programu modernizacji służb mundurowych. Dzięki programowi do największej w Polsce służby mundurowej trafi w latach 2022-2025 blisko 6,5 mld zł. Wiceminister Błażej Poboży podziękował też kadrze naukowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie za wysiłek włożony w edukację nowo mianowanych oficerów.

W imieniu swoim i ministra Mariusza Kamińskiego dziękuję Wam za wybór tej drogi – za służbę Polsce. Głęboko wierzę, że będziecie wzorem dla kolejnych pokoleń, które wstąpią w szeregi Policji

– zwrócił się do promowanych oficerów wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Przed rozpoczęciem uroczystości wiceminister Błażej Poboży oraz gen. insp. Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą policjantów zamordowanych w Kalininie. 

Pierwszy stopień oficerski

Postanowieniem Prezydenta RP na stopień podkomisarza Policji zostało promowanych 237 policjantów i policjantek.

Po odbyciu policyjnego kursu oficerskiego absolwent jest mianowany na stopień podkomisarza. Zajęcia odbywają się formie teoretycznej i praktycznej. Policjanci poszerzają swoją wiedzę w zakresie np. prawa, psychologii, czy cyberprzestępczości. Ukończenie szkolenia wiąże się z obowiązkowym egzaminem.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest placówką, która prowadzi kursy oficerskie. W ramach nauki zdobywa się specjalistyczną wiedzę i umiejętności umożliwiające wykonywanie zadań zawodowych na wyższym poziomie. Pozwala to także na obejmowanie przez absolwentów stanowisk kierowniczych.

W uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski wzięli udział także: komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki oraz komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. Iwona Klonowska.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u