Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy.
 

"> Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy.
 

" />

Internetowa Rekrutacja Kandydatów z Ukrainy

Autor: mat. prasowe UW 2022-05-12 09:54:54

Uniwersytet Warszawski we współpracy z Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji przygotował ogólnopolską platformę Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy.
 

Platforma została przygotowana z inicjatywy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, by ułatwić kandydatom na studia, studentom, doktorantom i pracownikom uczelni oraz jednostek naukowych z Ukrainy zapoznanie się z ofertą kształcenia lub możliwościami podjęcia pracy zarobkowej w polskich uczelniach, a także instytutach naukowych.

 

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Uniwersytetu Warszawskiego: https://www.uw.edu.pl/internetowa-rekrutacja-kandydatow-z-ukrainy/.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u