Centralne Obchody Święta Straży Granicznej

Autor: MSWiA 2022-05-13 09:16:18

W czwartek, 12 maja br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyły się uroczystości z okazji Święta Straży Granicznej. Podczas wydarzenia prezydent Andrzej Duda mianował na stopień podporucznika 155 funkcjonariuszy SG. Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. Tomasz Praga odebrał z rąk prezydenta Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W uroczystości wziął udział podsekretarz stanu MSWiA Bartosz Grodecki.

Spotykamy się w szczególnym czasie, kiedy od ponad dwóch lat ta służba, służba dla Rzeczypospolitej Polskiej jest szczególnie trudna, wymaga szczególnej wzmożonej odpowiedzialność, ogromnego wysiłku i wiąże się niewątpliwie ze zwiększonym ryzykiem. Panie komendancie, panie generale, podziękował mi pan za przyjęcie zaproszenia, a to ja, to my razem z moją małżonką z Agatą z całego serca dziękujemy

- powiedział prezydent RP Andrzej Duda.

W dzisiejszych uroczystościach uczestniczył wiceminister Bartosz Grodecki, który złożył życzenia wszystkim funkcjonariuszom oraz pogratulował nominowanym. 

To dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie, że mogę w imieniu kierownictwa spraw wewnętrznych i administracji, w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego reprezentować dzisiaj kierownictwo resortu na tak ważnej uroczystości

– podkreślił wiceminister Bartosz Grodecki. 


List od ministra Mariusza Kamińskiego 


Podczas uroczystości Podsekretarz stanu w MSWiA Bartosz Grodecki przekazał Komendantowi Głównemu Straży Granicznej list od ministra Mariusza Kamińskiego skierowany do Funkcjonariuszek i Funkcjonariuszy SG z okazji Święta Straży Granicznej.

W liście minister Mariusz Kamiński podziękował przedstawicielom Straży Granicznej za ich codzienną wytężoną pracę i za zaangażowanie:  

W tym wyjątkowym dniu przyjmijcie wyrazy najwyższego szacunku za Waszą postawę. Wszystkim nowo promowanym na stopień podporucznika gratuluję awansu zawodowego. Dziękuję za to, że tak pięknie służycie Polsce chroniąc jej granic i strzegąc bezpieczeństwa naszych obywateli. 

Minister podkreślił również znaczącą rolę Straży Granicznej w dbaniu o bezpieczeństwo naszego kraju:  

Od ponad trzech dekad Wasza formacja nieprzerwalnie strzeże lądowych, morskich i powietrznych granic Polski. Święto Straży Granicznej to okazja, aby docenić Wasze zaangażowanie i profesjonalizm, a także podziękować za codzienną służbę. 

 

31 lat Straży Granicznej


Obecnie w Straży Granicznej służy 14,6 tys. funkcjonariuszy, w tym 4,4 tys. kobiet i 10,2 tys. mężczyzn, a także ponad 3,3 tys. pracowników cywilnych.

W ramach formacji funkcjonuje 9 oddziałów Straży Granicznej (Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Nadbużański, Bieszczadzki, Śląsko-Małopolski, Nadodrzański, Nadwiślański, Karpacki, Morski) oraz 3 ośrodki szkolenia SG (Koszalin, Kętrzyn, Lubań). Cztery oddziały zlokalizowane są na granicy zewnętrznej UE (Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Nadbużański i Bieszczadzki), trzy na wewnętrznej (Karpacki, Śląski, Nadodrzański), jeden ochrania granicę morską (Morski), a jeden skierowany jest do pracy wewnątrz kraju (Nadwiślański).

Swoje zadania funkcjonariusze wykonują w 97 placówkach Straży Granicznej, z których część obsługuje 69 przejść granicznych. Najwięcej placówek znajduje się w Nadbużańskim Oddziale SG (20), zaś najwięcej przejść granicznych - w Morskim OSG (20). Najmniej placówek i przejść jest w Śląskim OSG (5 placówek, 1 przejście). W Nadwiślańskim Oddziale SG tylko jedna z 6 placówek nie obsługuje przejścia granicznego (PSG Warszawa).

© 2018 Super-Polska.pl stat4u