Wniosek o wydanie decyzji ZRID dla obwodnicy Szczecinka w ciągu DK20 złożony

Autor: Zachodniopomorski UW 2022-05-14 08:59:00

W Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla obwodnicy Szczecinka w ciągu DK20. Uzyskanie tej decyzji umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie realizacji obwodnicy Szczecinka planowane jest w II kwartale 2025 roku. Jest to druga, po obwodnicy Gryfina w ciągu DK31, inwestycja z rządowego Programu budowy 100 obwodnic, dla której złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji ZRID.

Zaprojektowanie i budowa obwodnicy

Umowa na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Szczecinka w ciągu DK20 została podpisana w lipcu 2021 roku. Kontrakt o wartości 106,6 mln zł realizuje firma Budimex. Wykonawca na opracowanie projektu budowlanego miał 10 miesięcy. Prace wykonał w terminie, co pozwoliło na złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Realizacja robót budowlanych, które rozpoczną się po jej wydaniu, potrwa 19 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca).

Ruch ominie Szczecinek

Od jesieni 2019 roku funkcjonuje już obwodnica Szczecinka w ciągu drogi ekspresowej S11, jednak DK20 nadal prowadzi ruch przez centrum miasta. Dlatego konieczna jest budowa obwodnicy również w ciągu tej drogi. Nowa obwodnica ominie Szczecinek od południa i połączy się z trasą S11 w rejonie miejscowości Miękowo, gdzie powstanie nowy węzeł drogowy. Będzie to jednojezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W ramach inwestycji powstaną też dwa ronda oraz wiadukt nad linią kolejową. Obwodnica będzie miała długość 4,3 km.

Programu budowy 100 obwodnic na Pomorzu Zachodnim

W rozpisanym na lata 2020-2030 rządowym Programie budowy 100 obwodnic poza obwodnicą Szczecinka znajduje się jeszcze osiem inwestycji na Pomorzu Zachodnim. Dla obwodnicy Gryfina w ciągu DK31 podpisaliśmy w kwietniu ubiegłego roku umowę na realizację w formule Projektuj i buduj. Czekamy na wydanie decyzji ZRID.

Dla obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 opracowywany jest projekt budowlany. Inwestycja ta miała już wcześniej uzyskaną decyzję środowiskową.

Dla obwodnic Wałcza, Szwecji, Rusinowa i Człopy na DK22 oraz Stargardu na DK20 trwa już uzyskiwane decyzji środowiskowych. Dla obwodnicy Złocieńca na DK20 trwa końcowy etap opracowywania dokumentacji studialnej.

 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u