Dom samopomocy w Opatowie otwarty

Autor: Świętokrzyski UW 2022-05-14 09:05:27

W uroczystości otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie wziął udział wojewoda Zbigniew Koniusz. Inwestycja otrzymała blisko 4 miliony złotych dofinansowania z budżetu państwa.

Placówka będzie świadczyć usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, które polegają na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie codziennych czynności. Znajduje się tam 60 miejsc pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych.

„Mamy do czynienia z czymś niebywałym. Stworzono szpital i obok Środowiskowy Ddom Samopomocy, który staje się ostoją dla wielu osób potrzebujących. Państwo walczy z wykluczeniem społecznym. Jest kadra, która we właściwy sposób opiekuje się podopiecznymi” – powiedział wojewoda Zbigniew Koniusz.

Powiat opatowski na zadanie „Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie - Etap I i II” otrzymał dotację z budżetu państwa w ogólnej kwocie 3 869 045 zł, z czego w roku 2020 przekazano 1 700 000 zł, a w roku 2021 - 2 169 045 zł.

Środowiskowe domy samopomocy to ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. W województwie świętokrzyskim działają obecnie 43 środowiskowe domy samopomocy, w tym 8 powiatowych i 35 gminnych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u