Tak jak ptaki na wolności

Autor: Małopolski UW 2022-05-18 09:24:04

Zakończyła się III edycja konkursu edukacyjnego „Tak jak ptaki na wolności” – harcerze w obliczu II wojny światowej. Jego głównym celem jest zainteresowanie harcerzy oraz młodych ludzi najnowszą historią Polski. III edycja konkursu dotyczyła harcerzy i instruktorów w Armii Krajowej, a swoim patronatem honorowym objął go wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Organizatorami konkursu są: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz Chorągiew Krakowska ZHP im. Tadeusza Kościuszki. Nagrody podczas gali podsumowującej wręczył II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

- Jak mówił Aleksander Kamiński, autor książki „Kamienie na szaniec”: „Harcerstwo jest organizacją nastawioną nie na „żądanie” od społeczeństwa, ale na „dawanie” społeczeństwu, służenie mu”. Harcerz oprócz zdolności organizacyjnych i manualnych, które nabywa podczas służby, powinien mieć także wiedzę historyczną, aby móc czerpać wzorce z Bohaterów. Gratuluję laureatom konkursu. Dzięki nabytej wiedzy możecie przekazywać ją dalej, młodszym od siebie druhom. Czuwaj! – mówi II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Zadaniem uczestników było zapoznanie się z działalnością harcerzy i instruktorów Armii Krajowej, ich życiorysami i miejscami pamięci z nimi związanymi. Następnie uczestnicy mieli przedstawić prace konkursowe, w wybranej przez siebie kategorii: plastycznej, multimedialnej lub pisemnej.

Źródło: https://kuratorium.krakow.pl/konkurs-tak-jak-ptaki-na-wolnosci-harcerze-w-obliczu-ii-wojny-swiatowej-3/

© 2018 Super-Polska.pl stat4u