80. rocznica wysiedleń Żydów do getta łódzkiego

Autor: Łódzki UW 2022-05-20 09:21:49

W tym roku mija 80 lat od likwidacji gett prowincjonalnych w Kraju Warty. Większość ich mieszkańców została zamordowana, a około 18 tys. osób zostało wysiedlonych do getta łódzkiego. W trakcie uroczystości upamiętniającyh te dramatyczne wydarzenia wicewojewoda łódzki Piotr Cieplucha złożył kwiaty na stacji Radegast, która stanowi symbol zagłady żydowskiej z czasów II Wojny Światowej

Zarówno na terenie Generalnego Gubernatorstwa, jak i ziem wcielonych do III Rzeszy władze niemieckie utworzyły getta, czy też obozy pracy dla ludności żydowskiej. Największe getto w Kraju Warty zostało utworzone w Łodzi 8 lutego 1940 roku. Było to pierwsze w pełni odizolowane od reszty miasta getto na obszarze okupowanej Polski.

W okresie grudzień 1941 – sierpień 1942 roku w getcie umieszczono 17 826 Żydów ze zlikwidowanych gett prowincjonalnych Kraju Warty: m.in. z Włocławka, Brzezin, Zduńskiej Woli i innych. Ludność najczęściej dzielono na dwie kategorie: A i B. Pierwszą z nich stanowili ludzie nadający się do pracy w łódzkim getcie. Drugą – osoby będące w podeszłym wieku, stanowiący „element nieprodukcyjny”. Przewożono je i mordowano w obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem (Kulmhof am Ner).

Całkowita likwidacja getta nastąpiła w sierpniu 1944 r. Ostatni transport wyjechał z Łodzi do KL Auschwitz 29 sierpnia 1944 r. Z ponad 70 tys. osób, które jeszcze w lipcu były w Łodzi, ponad 60 tys. zamordowano w komorach gazowych Auschwitz, zaś setki trafiły do obozów pracy na terenie Rzeszy.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u