Czym jest postawa obywatelska? „Mała Matura" w Sulisławicach

Autor: Małopolski UW 2022-05-23 08:35:51

Jakie zadania i obowiązki mają jednostki podziału administracyjnego? Czym są moje prawa obywatelskie? Co bym zrobił, gdybym zarządzał miejscowością, w której żyję? Odpowiedzi na te pytania szukają uczestnicy projektu „Mały Sołtys”, który powstał w ramach – jedynego w Polsce – Dziecięcego Koła Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy działającego w Sulisławicach w gminie Wolbrom.

Dziś uczniowie w wieku od 8 do 15 lat przystąpili do „Małej Matury Postawy Obywatelskiej”. Członkami komisji byli: wojewoda małopolski Łukasz Kmita, starosta olkuski Bogumił Sobczyk, burmistrz miasta i gminy Wolbrom Adam Zielnik oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzchowisku Ewa Przyjemska-Kondziołka. Wydarzenie odbyło się w Sulisławicach, w siedzibie byłej szkoły podstawowej.

List do uczestników „Małej Matury Postawy Obywatelskiej” skierował premier Mateusz Morawiecki.

– Świadome zaangażowanie w życie społeczne to postawa, która powinna być kształtowana od lat najwcześniejszych. Wspólnota, której członkowie biorą aktywny udział w jej życiu – rozkwita. Dlatego w naszym najlepiej pojętym interesie leży kierowanie kreatywności, ciekawości i zaangażowania młodego pokolenia ku poznawaniu zasad życia zbiorowego. Ważne jest też umożliwianie mu podejmowania pierwszych działań w tym obszarze. Wiedzą to twórcy Dziecięcego Koła Gospodyń i Gospodarzy z Sulisławic i programu „Mały Sołtys”. W ramach swoich działań uświadamiacie Państwo dzieciom i młodzieży, że są członkami wspólnoty. Otwierając przed nimi możliwość uczestnictwa w jej życiu, zaznajamiacie z zasadami jej funkcjonowania, ale i uświadamianie piękno oraz głęboki sens społecznego zaangażowania. Kształtując przyszłych obywateli, pracujecie nad kształtem i przyszłością lokalnej wspólnoty. Dziękując Państwu za Waszą postawę i zaangażowanie, życzę powodzenia w dalszej działalności oraz satysfakcji z jej owoców – napisał premier Mateusz Morawiecki w liście odczytanym przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę.

– Drodzy Uczestnicy Małej Matury, jestem zdumiony i bardzo się cieszę, że już teraz macie tak szerokie zainteresowania. Dlatego gratuluję wszystkim uczestnikom dzisiejszego egzaminu. To, że do niego przystąpiliście i to, że chcecie angażować się w sprawy Waszej społeczności, wspaniale świadczy o Waszej postawie obywatelskiej. Za tę postawę jestem Wam wszystkim niezwykle wdzięczny. Myślę, że dzisiejsze spotkanie przynosi radość i satysfakcję. Trudno bowiem o coś bardziej krzepiącego niż świadomość, że młodzi ludzi tak wcześnie chcą poznawać zasady funkcjonowania wspólnoty oraz brać świadomy udział w jej życiu. Trudno o coś bardziej inspirującego niż obserwowanie pierwszych kroków, jakie stawiają na tej drodze. To cieszy i pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość – dodał premier Mateusz Morawiecki.

Do młodych „maturzystów” zwrócił się również wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Projekt „Mały Sołtys” uczy najmłodszych postawy obywatelskiej. To jedyny taki projekt w Polsce. Jest ciekawą alternatywą, która pozwala spojrzeć na świat w zupełnie inny sposób. Dzieci i młodzież doświadczają, na czym polega aktywne uczestnictwo w życiu publicznym. To niezwykle ważne, bo „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Do „Małej Matury Postawy Obywatelskiej” przystąpiło dzisiaj 21 dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 15 lat. „Maturzyści” sprawdzili swoją wiedzę o historii naszej Ojczyzny i lokalnej społeczności.

Dziecięce Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy z Sulisławic w gminie Wolbrom to pierwsze takie Koło w Polsce. Działa od sierpnia 2020 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Sulisławicach pod okiem pani Lidii Musiał.

„Mały Sołtys” narodził się w sierpniu 2021 roku. W ramach projektu dzieci i młodzież próbują swoich sił jako liderzy lokalnych społeczności. Spośród siebie wybierają Małego Sołtysa, który pracuje wraz z Małą Radą Sołecką podczas miesięcznej kadencji. Wspólnie wypracowane pomysły przedstawiają następnie sołtysowi wsi oraz KGWiG w Sulisławicach do ewentualnej realizacji.

– Pragniemy, aby wzorem działań naszych dzieci z Dziecięcego Koła Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Sulisławicach przyszłe pokolenia brały przykład, że największą obywatelską wartością jest Ojczyzna – podkreśla Lidia Musiał.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u