Uroczystość przy grobie bohatera spod Monte Cassino, wachmistrza Antoniego Niewęgłowskiego

Autor: Dolnośląski UW 2022-05-25 09:05:41

W przeddzień 78. rocznicy zdobycia przez polskich żołnierzy Monte Cassino, odbyła się uroczystość oznaczenia nowego nagrobka uczestnika walk sprzed 78. lat, wachmistrza Antoniego Niewęgłowskiego, insygnium "Ojczyzna swojemu obrońcy" programu "Ocalamy". W uroczystości udział wziął wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa, a także m.in.: dyrektor wrocławskiego oddziału IPN Paweł Rozdżestwieński, dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady OT płk Artur Barański, a także radny wojewódzki i doradca wojewody ds. kontaktów z organizacjami kombatanckimi Damian Mrozek oraz członkowie rodziny wachmistrza Niewęgłowskiego

Antoni Niewęgłowski, urodził się 1.7.1911 r. w Kolechowicach (pow. włodawski). Był synem Ludwika. Żołnierzem 15. Pułku Ułanów Poznańskich podczas Kampanii Polskiej 1939 roku. Po zakończeniu walk znalazł się na obszarze okupowanym przez wojska sowieckie, skąd w kwietniu 1940 roku został deportowany w głąb ZSRR. W 1941 roku na mocy umowy Sikorski-Majski został uwolniony i dołączył do formowanego Wojska Polskiego pod dowództwem generała Andersa. Otrzymał przydział do 3 plutonu 3 szwadronu 1. Pułku Ułanów Krechowieckich ze składu 2. Warszawskiej Brygady Pancernej. Jako żołnierz tej jednostki wziął udział w walkach II. Korpusu Polskiego pod Monte Cassino, Ankoną, nad rzeką Metauro, przy przełamaniu niemieckiej Linii Gotów, a także Bolonią. Antoni Niewęgłowski przeszedł cały szlak bojowy tej jednostki, awansując międzyczasie ze stopnia plutonowego do wachmistrza. Został również odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

W 1947 roku powrócił do Polski. Zamieszkał we Wrocławiu, gdzie zmarł 11 lutego 1956 roku.

Należy dodać, że nowy, efektowny nagrobek postawiony został staraniem Instytutu Pamięci Narodowej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u