Odznaczenia państwowe i dyplomy uznania dla samorządowców

Autor: Lubelski UW 2022-05-28 09:34:51

Wojewoda lubelski Lech Sprawka i wicewojewoda Robert Gmitruczuk uhonorowali lubelskich samorządowców w przededniu Dnia Samorządu Terytorialnego. Wręczyli odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu oraz wyróżnienia Wojewody Lubelskiego, będące wyrazem podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie w ramach organizowanych punktów recepcyjnych związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy i w ramach konkursu szczepień przeciw COViD-19 pn.: „Najbardziej odporna gmina”. Uroczystość była okazją do złożenia podziękowań za zasługi wniesione na rzecz dobra wspólnego i wzorowe wypełnianie obowiązków zawodowych.

Chcemy uhonorować pracowników i włodarzy gmin, powiatów, w różnych sferach działalności. Odznaczenia państwowe to forma podziękowania dla wszystkich, którzy tworzą wspólnotę administracji samorządowej i wykonują zadania nie tylko w czasie kryzysu, ale i w pracy codziennej. Chcemy uhonorować samorządy, które prowadziły punkty recepcyjne - to przykład współdziałania w obszarze kryzysu związanego z wojną na Ukrainie. Z kolei uhonorowanie gmin, które są laureatami w konkursie „Najbardziej odporna gmina” to przykład współdziałania w okresie kryzysu pandemicznego – mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
W imieniu prezydenta RP wojewoda Lech Sprawka i wicewojewoda Robert Gmitruczuk wręczyli Srebrny Krzyż Zasługi i Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę. Odznaczenia państwowe przyznane zostały za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej i za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.
 
Dyplomy uznania Wojewody Lubelskiego Lech Sprawka wręczył grupie 10. samorządów, na których terenie funkcjonują punkty recepcyjne. Podziękował w ten sposób za świadectwo solidarności i więzi z narodem ukraińskim, współpracę z różnymi podmiotami oraz instytucjami w celu udzielenia kompleksowej pomocy i wsparcia uchodźcom wojennym, a w szczególności z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie w zakresie prowadzenia punktów recepcyjnych, godną pochwały i naśladowania postawę otwartości, życzliwości, empatii i wrażliwości na ludzką krzywdę, a także odpowiedzialność i obywatelskie zaangażowanie.
 
Z kolei grupa 5. samorządów, które uzyskały największą frekwencję szczepień w ramach konkursu „Najbardziej Odporna gmina” otrzymali Dyplom Uznania Wojewody Lubelskiego za odpowiedzialność, świadomość zagrożenia i wzajemną troskę o zdrowie, oraz niezwykłą mobilizację i zaangażowanie w walkę z pandemią COVID-19, aktywny udział w akcji szczepień, a w szczególności zajęcie I miejsca w swoim regionie w konkursie ,,Najbardziej Odporna Gmina” w kategorii „Małe Gminy”.
 

- Rozpoczynając swoje funkcjonowanie na stanowisku wojewody lubelskiego i kreując swój model funkcjonowania, kierowałem się m.in. definicją polityki Arystotelesa: "Polityka to sposób rządzenia państwem, której celem jest dobro wspólne, dobro obywateli, którzy są podstawowym podmiotem oddziaływania polityki". To wspólne dobro m.in. kojarzone jest z troską o zaspakajanie codziennych potrzeb, tych na wyższym poziomie oraz wiążących się z poczuciem bezpieczeństwa. Nie udałoby się osiągnąć tego, co dotychczas wspólnie osiągnęliśmy, gdyby nie synergia działań dwóch administracji: rządowej i samorządowej. Niemalże każde nasze działanie niesie ze sobą jakąś wspólną część – dodał wojewoda lubelski.
 
Wszystkim, którzy wnieśli wkład w bardzo dobrą atmosferę współpracy bardzo dziękuję. Gratuluję wszystkim wyróżnionym. Zaprosiliśmy przedstawicieli wnioskodawców. Myślę, że uhonorowanym jest tym bardziej miło zdobyć uznanie w oczach przełożonych. Życzę dalszego rozwoju zawodowego i osobistego szczęścia, które dzielicie ze swoimi najbliższymi. Życzę, by atmosfera dobrej współpracy towarzyszyła nam przez następne dni – zakończył swoje wystąpienie Lech Sprawka.
 
 

(Pełny fotoreportaż na fanpage Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na Facebook'u).

© 2018 Super-Polska.pl stat4u