Szkole Podstawowej w Łupiance Starej patronuje ks. Jerzy Popiełuszko

Autor: Podlaski UW 2022-05-28 09:45:23

Niedziela 22 maja zapisze się w historii Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej jako jeden z najważniejszych dni w jej historii. Patronem placówki został błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko - kapelan "Solidarności", męczennik za wiarę. W uroczystości nadania imienia Szkole wziął udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą koncelebrowaną przez ks. bp Tadeusza Bronakowskiego, podczas której poświęcono sztandar Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej. Licznie zgromadzeni goście oraz wierni modlili się w intencji wychowania młodzieży w duchu nauki ks. Jerzego Popiełuszki, która pozwoli kształtować ludzi światłych, wrażliwych i gotowych do tworzenia świata piękniejszego, lepszego i sprawiedliwego. Wysłuchali także montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów, przybliżającego postać patrona szkoły.

Dalsza część miała miejsce na placu szkolnym w Łupiance Starej. Wzięli w niej udział m.in. wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz poseł Mieczysław Baszko. Przybyli także pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku - przedstawiciele fundatorów tablicy memoratywnej. Wśród gości byli również:  Józef Popiełuszko wraz z żoną oraz siostra Krystynę Motyl ze Zgromadzenia Sióstr Westiarek w Zakopanem, która własnoręcznie wyhaftowała sztandar szkoły.

Dokonano uroczystego odsłonięcia i poświęcenia tablicy memoratywnej umieszczonej na frontowej ścianie budynku szkoły. Następnie uchwałę Rady Miejskiej nadającej Szkole Podstawowej w Łupiance Starej imię ks. Jerzego Popiełuszki odczytał burmistrz Łap - Krzysztof Gołaszewski, a honorowi goście symbolicznie umocowali pamiątkowe gwoździe umieszczone na tablicy i podpisali Akt Przekazania Sztandaru.  Oficjalną część spotkania zakończyło uroczyste ślubowanie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u