Nawet z narażeniem życia

Autor: Małopolski UW 2022-05-30 09:10:48

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia – to fragment przysięgi, jaką składają strażacy. 30 lat temu powołana została do życia Państwowa Straż Pożarna jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami.

Dziś w Chrzanowie odbyły się Wojewódzkie Obchody 30-lecia PSP połączone z uroczystością 150-lecia chrzanowskiej Straży Pożarnej. W uroczystościach wzięli udział: poseł Krzysztof Kozik, poseł Rafał Bochenek, poseł Marek Polak, poseł Filip Kaczyński, senator Andrzej Pająk, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, komendant główny PSP gen. bryg. Andrzej Bartkowiak małopolski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Piotr Filipek, komendant powiatowy PSP w Chrzanowie mł. bryg. Andrzej Dybał.

- Strażak to zawód, który cieszy się największym społecznym uznaniem w Polsce. Wasze poświęcenie i zaangażowanie w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi jest ogromne. Pokazaliście je podczas pandemii, która tak mocno nas wszystkich doświadczyła. Pokazujecie to również teraz, kiedy na Ukrainie trwa wojna, a do Polski, przed bombami uciekają uchodźcy. Dziś możemy powiedzieć, że nie tylko Polska jest z Was dumna. Dumna z Was jest Europa i świat, bo to Polsce Strażacy ruszyli z odsieczą podczas pożarów w Grecji i powodzi w Niemczech i to nasi strażacy podzielili się sprzętem z kolegami z Ukrainy. To wszystko, co robicie, jest odzwierciedleniem strażackiej dewizy: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Dziękuję również chrzanowskiej Straży Pożarnej za 150 lat wierności tej dewizie i służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Po uroczystym apelu rozpoczęła się defilada, a następnie przemarsz pododdziałów pieszych i zmotoryzowanych.
* * *
Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej weszła w życie 1 stycznia 1992 r. 25 lutego został powołany pierwszy komendant główny PSP, któremu powierzono zadanie przeprowadzenia transformacji straży pożarnych w jedną zhierarchizowaną Państwową Straż Pożarną oraz stworzenie systemu ochrony przeciwpożarowej. Natomiast 1 lipca jest uważany za formalny początek Państwowej Straży Pożarnej.

Więcej o jubileuszu: https://www.gov.pl/web/kgpsp/uroczysty-apel-z-okazji-jubileuszu-30-lecia-uchwalenia-ustawy-o-panstwowej-strazy-pozarnej-i-ustawy-o-ochronie-przeciwpozarowej

© 2018 Super-Polska.pl stat4u