W Śląskiem powstaną magazyny energii

Autor: Śląski UW 2022-06-03 09:19:58

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja „Śląskie Magazyny Energii”. Jej tematem był projekt budowy pierwszej polskiej fabryki ogniw dla magazynów energii, mający stanowić połączenie nowoczesności z myślą techniczną w walce o odnawialne źródła energii i niezależność energetyczną.

Wydarzenie odbyło się z udziałem przedstawicieli rządu – wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, wiceministra aktywów państwowych, pełnomocnika rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Piotra Pyzika, wiceministra klimatu i środowiska, pełnomocnika rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusza Zyski i wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, a także parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządowych, związków zawodowych, świata biznesu, nauki oraz gości z Republiki Czeskiej. Fundację Śląskie Magazyny Energii reprezentowali prezes zarządu Janusz Gładysz i dyrektor projektu Kornel Pająk.

W Sali Marmurowej powitał uczestników wojewoda Jarosław Wieczorek, który życzył wszystkim udanej konferencji. Jak zaznaczył, transformacja energetyczna i przeobrażenia z terenu górniczego są dla regionu szalenie ważne. – Możemy się szczycić tym, że mieszkańcy województwa śląskiego bardzo chętnie korzystają z dobrodziejstw programów rządowych, jak i unijnych w kontekście pozyskiwania i transformowania się energetycznego przy gospodarstwach domowych. Jesteśmy liderem w Polsce jeżeli chodzi o korzystanie i wnioskowanie do programu „Czyste powietrze”. To pokazuje, że pomimo historii i kultury Śląska, pragniemy nowoczesnych technologii, nowoczesnych inwestycji i wydaje się, że właśnie Śląskie Magazyny Energii są również przyszłością tego regionu – zaznaczył wojewoda.

Gości witał również poseł na Sejm RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce Grzegorz Matusiak, będący inicjatorem „Śląskich Magazynów Energii”. – Ten projekt ma szansę się udać i chciałbym podziękować mojemu zespołowi parlamentarnemu, który wspiera w nowoczesnych technologiach energetycznych. To jest nasza szansa i nasz sukces już niedługo – mówił.

Z kolei wicepremier Jacek Sasin odczytał list skierowany do uczestników przez szefa rządu. „Dzisiejsze spotkanie daje kolejny dowód, że Śląsk przeszedł wiele zmian, które pozwalają pisać nowe karty w historii jego rozwoju (…) Pionierski projekt stworzenia »Śląskiego Systemu Magazynowania Energii« to wizja przyszłości w szerokim tych słów znaczeniu. To wizja wzmacniania bezpieczeństwa i niezależności energetycznej regionu i całego kraju” – pisał premier Mateusz Morawiecki.

Wicepremier Jacek Sasin zaznaczył, że niejednokrotnie uczestniczył już w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w spotkaniach poświęconych górnictwu. – Często te rozmowy dotyczyły niestety schyłku górnictwa, tego, aby wyznaczyć pewien kres w tej gałęzi przemysłu i często padało tutaj pytanie: „Co dalej? Jaka pespektywa dla Śląska? Jaka perspektywa dla Polski, dla polskiej suwerenności energetycznej? Jak powinniśmy nasze bezpieczeństwo energetyczne budować i zabezpieczać?”. Cieszę się, że dzisiaj właśnie mówimy o tym, mówimy o przyszłości, o tym jak to nasze polskie bezpieczeństwo energetyczne zachować. Ale rozmawiamy również o tym, jak inwestować na Śląsku, jak tworzyć tutaj miejsca pracy, tak, aby mieszkańcy Śląska nie ucierpieli na transformacji energetycznej – podkreślił wicepremier, który mówił również o inwestycjach związanych z energetyką, m.in. o energetyce jądrowej, odnawialnych źródłach energii czy fotowoltaice. – Odnawialne źródła energii wymagają stabilizacji. Elementami stabilizacji są z jednej strony nowoczesne elektrownie, a z drugiej będą to również magazyny energii. Stąd tak ważne spotkanie i zapoczątkowanie procesu, abyśmy w tym zakresie byli samowystarczalni – dodał.

 „Śląskie Magazyny Energii” to inicjatywa, dzięki której możliwe będzie stworzenie polskiej fabryki produkującej magazyny energii, a konkretnie ogniwa akumulatorowe na czeskiej licencji HE3DA. Przyczyni się to do zapewnienia bezpieczeństwa i niezależności energetycznej, jak również pozwoli na zagospodarowanie istniejącej infrastruktury należącej do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., utworzenie nowych miejsc pracy czy ograniczenie kosztów utrzymania terenów pogórniczych. Jak podkreślono podczas konferencji inicjatywa ma podwaliny w czeskiej technologii, a do jej powstania doprowadziła współpraca pomiędzy tymi dwoma państwami. Podczas wydarzenia dr Jan Procházka oraz przedstawiciele Fundacji Śląskie Magazyny Energii Janusz Gładysz i Kornel Pająk podpisali umowę o współpracy pomiędzy stroną polską a czeską w zakresie tej inwestycje i wymiany technologicznej. Na gruncie krajowym podpisano także umowę o współpracy między Fundacją a Spółką Restrukturyzacji Kopalń.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u