Święto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Autor: Warmińsko-Mazurski UW 2022-06-06 09:13:30

Dziś odbyło się święto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W wydarzeniu uczestniczył Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. W trakcie uroczystości nadano stopnie naukowe oraz wręczono odznaczenia.

Dotychczasowy dorobek oraz osiągnięcia naszego Uniwersytetu są godne uznania. Cenna praca uczonych i trud studentów mają ogromne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju regionu. Dla województwa warmińsko-mazurskiego Uniwersytet jest zaczynem intelektualnym kształtującym oblicze całego regionu na następne lata i pokolenia - powiedział m.in. Wojewoda.

Artur Chojecki pogratulował nadania statusu honorowego profesora UWM prof. dr. hab. Yarinie Turchyn z Uniwersytetu Narodowego Lwowskiej Politechniki, a także wszystkim osobom, które uzyskały stopień naukowy doktora i doktora habilitowanego oraz odznaczonym podczas dzisiejszej uroczystości.

Rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski poinformował, że obecnie na 15 wydziałach i w Szkole Zdrowia Publicznego kształci się około 17 tysiąca studentów i 400 doktorantów. Uczelnia oferuje 71 kierunków kształcenia, od jesieni mają przybyć kolejne, m.in. fizjoterapia.

Uczelnia prowadzi szereg inwestycji: kończy budowę nowego gmachu wydziału nauk społecznych i administracji, trwa budowa nowego skrzydła szpitala uniwersyteckiego na 140 łóżek, budowana jest też klinika dużych zwierząt na, docenianym w kraju i świecie, wydziale medycyny weterynaryjnej. W przyszłym roku uniwersytet będzie uczestniczył i organizował m.in. Światowy Kongres Kopernikański oraz zjazd lekarzy polonijnych z całego świata.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u