Certyfikacja modułu GFFFV Poland

Autor: MSWiA 2022-06-08 09:16:38

W dniach 2-3 czerwca w Warszawie i we Wrocławiu odbyła się wizyta konsultacyjna przedstawiciela Komisji Europejskiej stanowiąca pierwszy etap procesu certyfikacji modułów do gaszenia pożarów lasów z użyciem pojazdów (GFFFV) utworzonych na bazie sił Państwowej Straży Pożarnej.

Pierwszego dnia w Komendzie Głównej PSP przedstawiono zasady funkcjonowania modułów oraz standardy wyposażenia i dokumentacji. Natomiast 3 czerwca w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu podczas mobilizacji GFFFV Wrocław, składającego się z 26 pojazdów i 76 ratowników, ocenie i analizie zostały poddane dysponowanie oraz przygotowanie ratowników i sprzętu do działań poza granicami kraju. Moduł GFFFV Wrocław został wyznaczony jako reprezentujący pozostałe moduły z uwagi na doświadczenie z ostatniej akcji gaśniczej w Grecji.

Kolejny etap procesu certyfikacji będzie miał formę ćwiczeń sztabowych, które odbędą się jesienią bieżącego roku we Francji. Natomiast trzecim a zarazem ostatnim etapem procesu będzie ćwiczenie praktyczne. Pozytywne zakończenie certyfikacji oznacza stałe włączenie wszystkich 6 polskich modułów GFFFV do europejskiej puli zasobów dobrowolnych w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności.

 

Zdjęcia; kpt. Piotr Zwarycz - KP PSP Tarnowskie Góry oraz Biuro Planowania Operacyjnego KG PSP.

Opracowanie: Biuro Planowania Operacyjnego KG PSP.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u