I Forum Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Grajewskiego

Autor: Podlaski UW 2022-06-08 09:27:02

Pielęgnują nie tylko kulinarne tradycje, integrują lokalną społeczność i reprezentują swoje wsie na dożynkach lub konkursach - w województwie podlaskim działa 419 kół gospodyń wiejskich. Przedstawiciele 27 z nich spotkali się w poniedziałek (6.06) w Niećkowie na I Forum Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Grajewskiego. Wziął w nim także udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Uczestników I Forum Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Grajewskiego powitali starosta grajewski Waldemar Remfeld oraz dyrektor Zespołu Szkół w Niećkowie, w którym odbyło się spotkanie - Bożena Sokołowska.

Podczas spotkania uczestnicy podsumowali działalność Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu grajewskiego w latach 2018-2022. Rozmawiano również o promocji produktu lokalnego, jak i ogólnokrajowej marki Produkt Polski, zmianach w ubezpieczeniach społecznych dotyczących ludzi zatrudnionych w rolnictwie oraz akcjach i imprezach organizowanych przez ośrodki współpracujące z Kołami Gospodyń Wiejskich.

Zagadnienia zreferowali przedstawiciele współorganizatorów Forum, wśród których byli: Jadwiga Zabielska - dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Białymstoku, Tomasz Krukowski – zastępca dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podlaskiego OR w Łomży, Jacek Jarmołowicz – dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Białymstoku oraz Wojciech Mojkowski – dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Kulminacyjnym momentem forum było wręczanie odznaczeń honorowych „Zasłużony dla Rolnictwa” Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które przyznano 10 najbardziej wyróżniającym się członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu grajewskiego. Z rąk posła Kazimierza Gwiazdowskiego i wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego otrzymały je: Agnieszka Chrzanowska z KGW w Radziłowie, Helena Santorowska z KGW w Pieńczykowie, Anna Berć z KGW Niedźwiadnej, Anna Jagłowska z KGW w Bełdzie, Teresa Cywko z KGW w Toczyłowie, Katarzyna Cymoch z KGW w Dołęgach, Agata Zalewska z KGW w Kieljanach, Marta Łoś z KGW w Kosówce, Natalia Cybula z KGW w Białaszewie i Elwira Rogińska z KGW w Wąsoszu. Panie, oprócz orderu, otrzymały listy gratulacyjne oraz drobne upominki.

Srebrny Krzyż Zasługi wojewoda podlaski wręczył Andrzejowi Głowczyńskiemu, który został doceniony za zasługi na rzecz krwiodawstwa.

Oprawę artystyczną wydarzenia zapewnili: Szkolny Zespół Ludowy „Kłosek” oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Z grodu Szczuków” ze Szczuczyna.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u