Naukowiec z Indii zrealizuje swoje badania na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Autor: mat prasowe ZUT 2022-06-12 09:05:25

Sundar Rathnarajan, doktorant z Indian Institute of Technology Madras, przyjedzie do Szczecina w ramach pierwszej edycji konkursu POLONEZ BIS. Naukowiec dzięki otrzymanemu finansowaniu opracuje beton zbrojony zawierający w swoim składzie wodę morską. Budżet projektu wynosi milion złotych.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki POLONEZ BIS – pierwszego konkursu na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy. Jego głównym celem jest rozwój kariery badaczy poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych prowadzonych w najlepszych polskich ośrodkach.

 

W pierwszej edycji konkursu złożono 151 wniosków, z czego 50 konceptów zostało zakwalifikowanych do finansowania. Zrealizowanych zostanie 27 projektów z zakresu nauk ścisłych
i technicznych, 14 z dziedziny nauk humanistycznych społecznych i o sztuce oraz 9 z dziedziny nauk o życiu. 

 

Projekt doktoranta z Indii dot. zrównoważonego nano-modyfikowanego betonu mieszanego z wodą morską o wydłużonej trwałości. Sundar Rathnarajan zrealizuje go na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska pod okiem dr. hab. inż. Pawła Sikory, prof. ZUT. Budżet całego przedsięwzięcia wynosi milion złotych.

 

Sundar wyraził swoje zainteresowanie przyjazdem do Polski na stronie internetowej konkursu. Skontaktowałem się z nim i ustaliliśmy zakres projektu oraz wspólną tematykę badawczą. Następnie przygotował swój wniosek, który uzyskał finansowanie – mówi prof. Paweł Sikora.

 

 

Naukowiec z Azji Południowej 

 

Pochodzący z Indii doktorant specjalizuje się w badaniach nad korozją betonów oraz wpływem domieszek do poprawy trwałości betonów cementowych. Posiada znaczący dorobek w tej dziedzinie
i jest autorem wielu publikacji naukowych w wiodących czasopismach specjalistycznych.

 

Studiuje na najlepszym uniwersytecie technicznym w Indiach - Indian Institute of Technology Madras. W lipcu uzyska tytuł doktora, a we wrześniu dołączy do Katedry Budownictwa Ogólnego, gdzie pod okiem naukowców z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT, zrealizuje swój dwuletni projekt pt. „NanoSeaCon - Sustainable nano-modified seawater-mixed concrete with enhanced service life” (Zrównoważony nano-modyfikowany beton mieszany z wodą morską o wydłużonej trwałości).

 

 

„NanoSeaCon”

 

75 proc. światowego zapotrzebowania na wodę słodką do produkcji betonu występuję w regionach, w których w najbliższych latach spodziewany jest niedobór wody. Państwa dotknięte brakiem wody (np. Indie), borykają się z niedoborem zasobów słodkiej wody przede wszystkim do zapewnienia podstawowych potrzeb. Zastosowanie wody morskiej przy produkcji betonu, wiąże się z ryzykiem korozji stali zbrojeniowej, natomiast wykorzystanie zbrojenia alternatywnego z wysokimi kosztami produkcji elementów betonowych, dlatego też możliwość zastosowania wody morskiej była przez wiele lat ograniczona – tłumaczy dr hab. inż. Paweł Sikora.

 

Projekt „NanoSeaCon” ma to zmienić m.in. poprzez opracowanie trwałego betonu zbrojonego zawierającego w swoim składzie wodę morską. Dzięki badaniom eksperymentalno-numerycznym, możliwe będzie opracowanie składów mieszanek betonowych z dodatkiem nanomateriałów o silnej reaktywności umożliwiających wiązanie chlorków zawartych w wodzie morskiej, co w konsekwencji zmniejszy bądź zniweluje zjawisko korozji stali zbrojeniowej.

 

Badania te nie tylko pozwolą na rozwiązanie problemu zastosowania wody morskiej do produkcji betonu, ale przyczynią się również do opracowania składów mieszanek betonowych o niskim śladzie węglowym – mówi dr hab. inż. Paweł Sikora.

 

Projekt zostanie realizowany przy współpracy zagranicznej z partnerami z Technische Universität Berlin (Niemcy) oraz Sejong University (Korea Południowa). Pełna lista rankingowa znajduje się na stronie Narodowego Centrum Nauki: https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2022-05-25-polonezbis1.

 

Fot. Archiwum prywatne

© 2018 Super-Polska.pl stat4u