Jubileusz 75-lecia istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie

Autor: Lubelski UW 2022-06-14 09:27:05

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie świętowała jubileusz z okazji 75-lecia istnienia. Uroczystość rocznicowa połączona była z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk uhonorował osoby zasłużone w służbie państwu i społeczeństwu Złotymi, Srebrnymi oraz Brązowymi Medalami za Długoletnią Służbę. Na ręce dyrektor biblioteki Dorocie Redde-Sawczuk wręczył dyplom uznania za wieloletnie propagowanie kultury słowa we Włodawie i regionie, aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta, realizowanie programów i projektów promujących literaturę, rozwijanie środowiska czytelniczego z wykorzystaniem potencjału nowych mediów i technologii cyfrowych.
 
Podczas gali jubileuszowej można było posłuchać wspomnień emerytowanej bibliotekarki Czesławy Michańskiej pt. „Między książkami… między czytelnikami” oraz prelekcji Anny Oleszek, kierownik działu zbiorów specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie pt. „Niknące obrazy – jak je zachować?”. Ponadto odbył się wernisaż wystawy fotograficznej „Włodawski wehikuł czasu”. Dla gości przygotowany został recital pt. „Muzyczny kalejdoskop wspomnień” w wykonaniu Alicji Karpiuk i Marcina Obuchowskiego.
 
Wicewojewoda pracownikom biblioteki z okazji ich święta złożył życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.
 
W wydarzeniu uczestniczyli także m.in.: poseł na Sejm RP Krzysztof Grabczuk, burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński, Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie Stanisław Adamiak, wicestarosta włodawski Tomasz Korzeniowski, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i służb mundurowych.
 
***
 
Historia Biblioteki Publicznej we Włodawie sięga 1946 r., kiedy zostały dokonane pierwsze wpisy do księgi inwentarzowej księgozbioru, powstającego z rozproszonych zasobów przedwojennych wypożyczalni oraz ze zbiórki książek od osób prywatnych przeprowadzonej w latach 1944-1945. Organizatorką i pierwszym kierownikiem biblioteki była Janina Bobryk.
W 1948 r. biblioteka została zarejestrowana jako Publiczna Biblioteka Powiatowa. W latach 1948-1955 we Włodawie równolegle działała Miejska Biblioteka Publiczna. W 1955 r. połączono obie placówki tworząc Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną, która pod tą nazwą przetrwała do likwidacji powiatów w 1975 r. Po reformie administracyjnej biblioteka, już jako Miejska Biblioteka Publiczna, nadal sprawowała opiekę instrukcyjno-metodyczną i pomagała w zakupach i opracowaniu książek bibliotekom w swoim rejonie działania do 1997 r. Mimo likwidacji rejonu biblioteka nadal służyła czytelnikom nie tylko z terenu miasta, ale i gmin przywróconego do istnienia w 1999 r. powiatu włodawskiego.
Na mocy porozumienia zawartego w 2008 r. pomiędzy Zarządem Powiatu we Włodawie i Burmistrzem Włodawy, MBP z dn. 1 stycznia 2008 r. realizuje zadania z zakresu biblioteki powiatowej, sprawując opiekę instrukcyjno-metodyczną nad 14 placówkami bibliotecznymi 7 gmin. W latach 2011-2012 przeprowadzona został rozbudowa i modernizacja głównej siedziby MBP przy ul. Przechodniej 13 w ramach projektu realizowanego przez gminę miejską „Poprawa dostępności do zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej dla mieszkańców Włodawy”. 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u