Znamy studenta i doktoranta roku na Uniwersytecie Śląskim!

Autor: mat prasowe UŚl 2022-06-18 10:37:36

14 czerwca 2022 roku odbyła się uroczysta Gala XIV edycji Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

 

Idea przewodnia konkursu, organizowanego na Uniwersytecie Śląskim od 2009 roku, to promowanie aktywnych i twórczych postaw na rzecz środowiska akademickiego i społecznego. Inicjatywa stanowi wyjątkową okazję do wyróżnienia studentów i doktorantów mających osiągnięcia w innych dziedzinach niż te, które kwalifikują się do różnego rodzaju stypendiów.

 

Jednocześnie dla wielu studentów i doktorantów Wyróżnienie JM Rektora stanowi swego rodzaju ukoronowanie całej dotychczasowej działalności w środowisku akademickim i pozauczelnianym, znaczących osiągnięć naukowych, sportowych, społecznych czy artystycznych.

 

W XIV edycji Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego wyróżniono łącznie 24 osoby, w tym 5 z Uniwersytetu Otwartego (Uniwersytet Śląski Dzieci oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku), a także 10 studentek i studentów oraz 9 doktorantek i doktorantów.

 

W trakcie uroczystości, która odbyła się 14 czerwca 2022 roku na Wydziale Humanistycznym, ogłoszono wyniki plebiscytu na Studenta i Doktoranta Roku.

Głosowanie odbywało się za pośrednictwem systemu USOS. Każdy mógł oddać jeden głos. Spośród wszystkich laureatów XIV edycji konkursu wspólnota akademicka wybrała osoby, które ze względu na swoją działalność bądź osiągnięcia zasłużyły na szczególne wyróżnienie.

 

Studentem Roku został Wojciech Wydmański (Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ), natomiast tytuł Doktoranta Roku przyznano Mariuszowi Wierzgoniowi (Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ).

 

Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej: https://us.edu.pl/poznaj-studenta-i-doktoranta-roku-podsumowanie-xiv-edycji-wyroznien-jm-rektora-us/?fbclid=IwAR2AQX5ahadzY5eCLU_5kJfkk9wbNtiM6edtKsYRxoQ27uqNWxFJ-iCVxes

© 2018 Super-Polska.pl stat4u