Nowi obywatele Rzeczpospolitej

Autor: Łódzki UW 2022-06-20 09:20:47

Rzeczpospolita zawsze była państwem, które z otwartymi ramionami przyjmowało obywateli innych krajów, jak również mniejszości narodowe. Tradycja polskiej gościnności jest wciąż aktualna, czego znakomitym przykładem jest dzisiejsza uroczystość. Osoby, które podjęły decyzję, aby Polska stała się Ich nowym domem odebrały z rąk wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego akty nadania obywatelstwa polskiego.

Cieszę się, że mogę Was dzisiaj oficjalnie powitać jako pełnoprawnych obywateli Rzeczpospolitej. Wybraliście Polskę, ponieważ tu będziecie mogli realizować swoje plany, spełniać marzenia, rozwijać się zawodowo, a co najistotniejsze poczuć, że to Wasz dom – miejsce, w którym czujecie się bezpieczni oraz szczęśliwi 

- podkreślił wojewoda.

Gratulujemy i życzymy, abyście z dumą i satysfakcją wspominali dzień, w którym staliście się częścią polskiej wspólnoty. 

Nadanie obywatelstwa polskiego

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może nadać cudzoziemcowi obywatelstwo polskie (art. 18 ustawy), jednak odbywa się to tylko i wyłącznie na wniosek cudzoziemca lub w przypadku małoletniego – jego przedstawicieli ustawowych.

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem wojewody (osoby zamieszkałe w Polsce) lub konsula (osoby zamieszkałe za granicą). Następnie wniosek wraz z dokumentami i opinią przekazywany jest do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Cudzoziemiec nabywa obywatelstwo polskie w dniu wydania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego. Prezydent w swojej decyzji nie jest ograniczony żadnymi warunkami, które powinien spełnić cudzoziemiec, aby zostało mu nadane obywatelstwo polskie. Oznacza to, że Prezydent może nadać obywatelstwo polskie każdemu cudzoziemcowi, bez względu na to – na przykład – jak długo przebywa w Polsce.

Rozstrzygnięcia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach obywatelstwa mają charakter uznaniowy, nie wymagają uzasadnienia i nie podlegają zaskarżeniu. Złożenie wniosku jest bezpłatne. 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u