Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Autor: MSWiA 2022-06-22 08:54:07

21 czerwca br. w gmachu KPRM odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, któremu współprzewodniczyli wiceminister Paweł Szefernaker i starosta poznański Jan Grabkowski. Pierwszą część obrad, w której uczestniczył premier Mateusz Morawiecki poświęcono finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego. W drugiej części wiceminister Maciej Wąsik przedstawił założenia projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej.

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego premier Mateusz Morawiecki podziękował przedstawicielom samorządów za współpracę przy udzielaniu pomocy uchodźcom z Ukrainy. Podkreślił jednocześnie, że tak ogromne zaangażowanie nie byłoby możliwe bez ścisłej współpracy z władzami lokalnymi.

W pierwszej części obrad członkowie komisji rozmawiali o inwestycjach w infrastrukturę drogową oraz o środkach, które samorządy otrzymały z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Poruszony został też temat rozwiązań systemowych dotyczących wsparcia dla uchodźców z Ukrainy. Tematem były również kwestie związane z finansowaniem oświaty i modernizacją szpitali.

Ustawa o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej

W drugiej części posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wiceminister Maciej Wąsik przedstawił samorządowcom założenia projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Wiceszef MSWiA poinformował, że aktualnie projekt ustawy czeka na wpisanie do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Wiceminister Maciej Wąsik przekazał, że projekt ustawy będzie konsultowany z tymi, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu kryzysowym.

Korzystamy i chcemy korzystać z doświadczeń samorządów. Nie da się wzmocnić bezpieczeństwa kraju bez współpracy z władzami lokalnymi

– podkreślił sekretarz stanu w MSWiA.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zwrócił uwagę, że proponowane zmiany zlikwidują niepotrzebną biurokrację związaną z zarządzaniem kryzysowym. W zamian powstanie system informatyczny, który będzie inwentaryzował wszystkie zasoby dotyczące ochrony ludności.

Wiceszef MSWiA podkreślił także, że powstanie Fundusz Ochrony Ludności, z którego będą finansowane m.in. zapomogi dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych (do 10 tys. zł) oraz wsparcie na odbudowę domów (do 300 tys. zł). Środki te ustawa określa jako 0,1 PKB. Zmiany obejmą także Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (RZZK). Jego pozycja zostanie wzmocniona. Sekretarz stanu w MSWiA przekazał, że projekt ustawy o ochronie ludności definiuje 3 stany gotowości państwa: stan pogotowia, stan zagrożenia oraz stan klęski żywiołowej.

Ponadto Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy (KSRG) zostanie przekształcony w Krajowy System Ratowniczy (KSR). Zmodernizowany będzie też System Powiadamiania Ratunkowego (numer 112). Inną zmianą jest przekształcenie systemu ochrony ludności w czasie wojny (czas „W”) w system obrony cywilnej.

Projekty zmian w prawie

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego rozpatrzyła podczas czerwcowego posiedzenia ponad 30 projektów zmian w aktach prawnych. Wśród nich był m.in. wniosek MSWiA w sprawie wydania opinii dotyczącej ustalenia granic gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbędzie się 19 lipca br.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u