Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski obradowało w stolicy naszego województwa

Autor: Małopolski UW 2022-06-24 09:24:25

Prezentuje opinie w sprawach dotyczących doskonalenia poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego. Jest opiniotwórczą grupą, a nade wszystko przestrzenią dialogu i kreowania nowych inicjatyw. Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski – bo o nim mowa – obradowało dzisiaj w stolicy Małopolski. W imieniu wojewody małopolskiego Łukasza Kmity w wydarzeniu uczestniczył II wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Szczególnie w ostatnim czasie liczba zadań i wyzwań, jakie podejmują samorządy, sprawia, że debaty takie jak Forum stają się bezcennym źródłem inspiracji w pokonywaniu trudności. Warto podkreślić, że współpraca administracji rządowej i samorządowej w naszym województwie układa się w sposób wzorcowy. Na szczególne uznanie zasługują chociażby wszystkie działania z minionych kilku miesięcy związane z pomocą uchodźcom wojennym z Ukrainy – mówi II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

 

Od dwudziestu dwóch lat Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski działa przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji. Obecnie zrzesza ponad 170 członków.

Forum obraduje średnio raz w miesiącu podczas roboczych spotkań. Przygotowuje wnioski o zmianę treści ustaw i rozporządzeń oraz opinie w sprawach istotnych dla samorządów. Następnie stanowiska te przekazywane są do właściwych organów, w tym także do wiadomości wojewody małopolskiego i marszałka województwa małopolskiego.

W programie dzisiejszego spotkania znalazły się m.in. tematy związane z sytuacją finansową małopolskich jednostek samorządu terytorialnego oraz ewaluacja i aktualizacja „Programu Ochrony Powietrza”.

 

 

Źródło: https://mistia.org.pl/fora/forum-wojtow-burmistrzow-i-prezydentow-malopolski/opis-forum-1

 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u