Razem możemy więcej – 2,3 mln zł dla województwa łódzkiego

Autor: Łódzki UW 2022-06-29 09:36:23

Kursy zawodowe dla obywateli Ukrainy i nauka języka polskiego – to część przedsięwzięć, jakie będą realizowane w Łódzkiem dzięki środkom z programu MRiPS „Razem możemy więcej”. Minister Marlena Maląg podpisała z marszałkiem województwa łódzkiegoGrzegorzem Schreiberem umowę na dwa projekty o łącznej wartości 2,3 mln zł.

„Razem możemy więcej” to Program Aktywizacyjny dla Cudzoziemców na lata 2022–2023. W jego ramach zaplanowano 115 projektów z dofinansowaniem na aktywizację zawodową oraz integrację i aktywność społeczną cudzoziemców. Jest realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Na jego pierwszą edycję przeznaczono 104 mln zł.

Fach i język

Minister Marlena Maląg podpisała umowy na finansowanie dwóch dużych projektów, które będą realizowane na terenie województwa łódzkiego. Pierwszy z tych projektów o wartości 992 tys. zł dotyczy organizacji kursów umiejętności zawodowych i kursów doskonalących dla dorosłych obywateli Ukrainy. Drugi z projektów obejmuje naukę języka polskiego, a także przekazywanie wiedzy o naszej kulturze, tradycji i historii. Koszt tego projektu to 1,3 mln zł.

Cieszę się, że takie kursy będą organizowane: znajomość języka, chociażby w stopniu umożliwiającym codzienną komunikację, znacznie zwiększa szansę na znalezienie dobrej pracy

– powiedziała minister Maląg.

Długofalowe wsparcie

Minister zwróciła uwagę, że w czasie, gdy dzięki Polskiemu Ładowi: Rządowemu Programowi Inwestycji Strategicznych w tak dużym stopniu dofinansowane są samorządy, potrzebne jest wsparcie na rynku pracy:

– Ten program je zapewnia, gdyż siła jest we wspólnym działaniu

 – zaznaczyła minister Marlena Maląg. 

Marszałek Grzegorz Schreiber podkreślił, że jest to kolejny krok w stronę tych, którzy do nas przybyli po wybuchu wojny. Wskazał, że program wybiega w przyszłość i zapewnia im długofalowe wsparcie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u