Ochrona lasów wokół miast i uzdrowisk

Autor: mat prasowe LP 2022-07-09 09:01:41

Od lipca tego roku w części lasów wokół miast i uzdrowisk, na terenach wypoczynkowych i rekreacyjnych nie będzie już prowadzona dotychczasowa gospodarka leśna. Obszary te uzyskają status „lasów o zwiększonej funkcji społecznej”, a wszelkie prace będą ograniczone do zachowania trwałości lasu i jego wartości krajobrazowych, a także zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i pożarowego.

Dla mieszkańców miast czy osób przebywających na terenach wypoczynkowych okoliczne lasy mają wyjątkowe znaczenie – są swego rodzaju akumulatorem ładującym energię. Dlatego zmieniamy zasady gospodarki leśnej na takich terenach, tak aby te kompleksy leśne były dla lokalnych społeczności jak najbardziej atrakcyjnym miejscem rekreacji – podkreśla Józef Kubica, p.o Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Nowa kategoria lasu – „las o zwiększonej funkcji społecznej” pozwoli nadleśnictwom na wytyczanie rejonów, które nie będą podlegały klasycznej gospodarce leśnej, ale też nie staną się parkami czy niedostępnymi dla obywateli rezerwatami. Wszelkie prace w takim lesie będą prowadzone dla zachowania jego wartości krajobrazowych pod kątem atrakcyjności dla mieszkańców.

Dzięki zmianie przepisów nadleśnictwa nie będą nawet musiały czekać do zakończenia 10-letnich planów urządzenia lasu, które ściśle regulują i określają zasady gospodarowania w każdym zakątku danego lasu. Od września zmiany będzie można wprowadzać nawet w lasach objętych trwającym 10-letnim planem. – mówi Edward Siarka, wiceminister Klimatu i Środowiska

 Takie zmiany zasad gospodarowania dozwolone były dotychczas wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy dany teren dotknął kataklizm i trzeba było usunąć połamane czy spalone drzewa i odnowić zniszczony las.  

              Obszary lasów o zwiększonej funkcji społecznej wyznaczą same nadleśnictwa w porozumieniu z lokalnymi społecznościami.

 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u