Najbardziej oblegane kierunki studiów

Autor: mat. prasowe ZUT 2022-07-13 11:07:39

Koniec pierwszej tury rekrutacji na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym

 

2096 - tyle osób zarejestrowało się w systemie rekrutacyjnym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Zakwalifikowanych do przyjęcia jest 2013 kandydatów. Najwięcej chętnych zgłosiło się na informatykę (501), architekturę (127), automatykę i robotykę (123), budownictwo (113), ekonomię (111), logistykę (89), zarządzanie (82) i kynologię (80). Do 22 lipca kandydaci mają czas na złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – unikatowa w skali całego kraju uczelnia, która łączy w sobie dwie specjalizacje – techniczną i przyrodniczą, prowadzi rekrutację na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2022/2023.

 

Kandydaci mieli czas na elektroniczną rejestrację do 7 lipca. W internetowym systemie rekrutacji założono 2096 profili. Ostatecznie do przyjęcia na studia zakwalifikowano 2013 osób, w tym 152
z Ukrainy, 47 z Białorusi i 2 z Rosji. Uniwersytet przygotował w tym roku 2355 miejsc na 47 kierunkach.
 

Wśród kierunków, które były najbardziej oblegane znalazły się:

  • informatyka (501) - limit miejsc 320;
  • architektura (127) – limit miejsc 75;
  • automatyka i robotyka (123) – limit miejsc 90;
  • budownictwo (113) – limit miejsc 150; 
  • ekonomia (111) – limit miejsc 90;
  • logistyka (89) – limit miejsc 90; 
  • zarządzanie (82) – limit miejsc 60;
  • kynologia (80) – limit miejsc 60.

 

Osoby zakwalifikowane będą musiały złożyć wymagane dokumenty na poszczególnych wydziałach do 22 lipca. Ogłoszenie oficjalnych wyników rekrutacji nastąpi 29 lipca. Więcej informacji na stronie: https://www.zut.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-20222023/aktualnosci/article/wyniki-rekrutacji-na-studia-stacjonarne-i-stopnia-12-lipca-godzina-1200.html.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u