Uroczystość wręczenia odznaczenia

Autor: Pomorski UW 2022-07-16 09:17:57

Janina Rojewska jest zasłużonym żołnierzem AK, członkinią Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Pomorskiego, uhonorowaną wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami, jest także najstarszą mieszkanką Sopotu (1 lipca obchodziła 104 urodziny). Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich wręczył dziś Janinie Rojewskiej Medal Pro Bono Poloniae i złożył życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności na kolejne lata. Uroczystość odbyła się w sopockim Belwederku.

Odznaczenie, na wniosek wojewody, przyznał Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Janina Rojewska (ur. 1 lipca 1918 r.)  ps. „Czyn" była żołnierzem konspiracji Obwodu Nowogródek „Stawy" od sierpnia 1942 r. do czerwca 1944 r. Działała w batalionie VIII 77 PP AK pełniąc funkcję zwiadowcy i łącznika na terenie Obwodu Nowogródek i Obwodu Baranowicze. Brała udział w obserwacji i przekazywaniu meldunków wywiadowczych o ruchach i transportach wojsk niemieckich, obserwowała i składała meldunki o antypolskiej działalności partyzantki sowieckiej, organizowała łączność, przewóz poczty i ludzi, utrzymywała punkt kontaktowy dla zdekonspirowanych członków AK i rannych. Za działalność w AK, za ukrywanie i pomoc w ucieczce partyzantom, została we wrześniu 1946 r. wraz z matką aresztowana i skazana wyrokiem Trybunału Wojennego NKWD na wiele lat łagru w Nowosadach .
Jest członkinią Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Pomorski. Została uhonorowana: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Medalem „Pro Patria", Odznaką Weterana Walk o Niepodległość, Krzyżem Armii Krajowej, odznaką pamiątkową „Akcja Burza", Medalem "Obrońcy Ojczyzny 1939-1945", Medalem Za Zasługi dla ŚZŻAK.

Medal Pro Bono Poloniae jest przyznawany dla uhonorowania osób fizycznych i prawnych, posiadających istotny wkład w upowszechnianie wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewienie postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie i poza granicami kraju, kultywowanie oraz popularyzację wiedzy o tradycjach niepodległościowych.

 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u