Lublin i Kiszyniów wspólnie na rzecz zrównoważonego transportu

Autor: UM Lublin 2022-07-20 08:30:13

Lublin we współpracy z Kiszyniowem realizuje międzynarodowy projekt w zakresie transportu zbiorowego. Rozpoczynająca się właśnie wizyta przedstawicieli zagranicznej delegacji w naszym mieście to jego kolejny element. Wspólne przedsięwzięcie ma na celu wypracowanie dobrych praktyk w zakresie komunikacji miejskiej do wdrożenia w stolicy Mołdawii.

Lublin już od blisko 70 lat stawia na stały rozwój transportu zbiorowego, ukierunkowany na elektromobilność i ekologię. Integracja transportu, nowy tabor i innowacyjne rozwiązania to możliwość płynniejszego poruszania się mieszkańców po mieście i gminach sąsiednich. Wdrażane od lat rozwiązania wzmacniają potencjał miasta jako regionalnego lidera i stawiają Lublin w ścisłej czołówce systemów elektromobilnych w Polsce i w Europie. Realizacja projektu pod bezpośrednim nadzorem Komisji Europejskiej, to okazja do promocji lubelskich rozwiązań w dziedzinie transportu publicznego na arenie międzynarodowej. Lublin występuje nie tylko w roli eksperta i partnera, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu polityki transportowej, ale także jako bezpośredni beneficjent wybranych działań – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

 

Rolą Miasta Lublin jest zapewnienie wsparcia merytorycznego dla mołdawskiego partnera, w tym przekazywanie dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań w transporcie publicznym, m.in. podczas szkoleń i warsztatów oraz konsultacji eksperckich. Teraz, podczas czterodniowego (18-21 lipca) pobytu w Lublinie, przedstawiciele Kiszyniowa odbędą cykl spotkań poświęconych polityce taryfowej, systemom informatycznym w komunikacji miejskiej, planowaniu układu komunikacyjnego, jak również regulacjom i standardom świadczenia usług przewozowych. Podczas szkolenia zapoznają się również z zasadami kontroli biletów i windykacji należności oraz założeniami programu Lubelskiej Karty Miejskiej i systemu Lubika. Nie zabraknie również tematów związanych z infrastrukturą drogową i inwestycjami. Podczas delegacji, goście z Kiszyniowa odwiedzą również zajezdnię MPK Lublin, Centrum Zarządzania Ruchem, Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz jeden z parkingów P&R.

 

Współpraca Lublina i Kiszyniowa rozpoczęła się w 2021 roku. We wrześniu ubiegłego roku, przedstawiciele Kiszyniowa, podczas trzydniowej wizyty, uczestniczyli w Lublinie w obchodach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. W tym roku analogiczne wydarzenie odbędzie się w stolicy Mołdawii. Z kolei, w ramach Kongresu Współpracy Transgranicznej 2022 w Lublinie odbędzie się panel tematyczny dotyczący innowacyjnych rozwiązań w transporcie publicznym. Zaplanowano również warsztat i wizytę studyjną na temat praktycznych aspektów funkcjonowania lubelskiej komunikacji miejskiej.

 

Celem realizacji projektu jest reforma systemu zarządzania miejskim transportem publicznym w Kiszyniowie. Stolica Mołdawii, w ścisłej współpracy z Lublinem, planuje poprawę polityki transportowej, zwiększenie zdolności instytucjonalnych Urzędu Miasta Kiszyniów, zgodnie z praktykami Unii Europejskiej w zakresie mobilności miejskiej oraz podniesienie jakości zarządzania transportem publicznym w Kiszyniowie poprzez wdrażanie innowacyjnych zrównoważonych rozwiązań i technologii. W ramach projektu powstanie nowoczesne Centrum Monitorowania Ruchu oraz Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kiszyniowa. Kluczowe dla Lublina są działania, których bezpośrednim beneficjentem jest Miasto - udział w targach komunikacyjnych oraz wizytach studyjnych w miastach europejskich, które również wdrażają nowoczesną politykę transportową. Istotne jest także przeprowadzenie badań marketingowych dotyczących komunikacji miejskiej, bez angażowania miejskich środków budżetowych.

 

Projekt „MOVE IT like Lublin – a Chisinau public transport sustainable development initiative” („Działaj jak Lublin – inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie”) uzyskał dofinansowanie w ramach unijnego programu Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2020 (Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020). Jego całkowita wartość to 3,5 mln euro, a dofinansowanie Unii Europejskiej stanowi 95% wydatków kwalifikowanych, przy czym wydatki Miasta Lublin są finansowane w 100% przez Unię Europejską. Projekt realizowany jest w latach 2021-2025.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u