Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Autor: MSWiA 2022-07-20 08:33:09

Wiceminister Paweł Szefernaker współprzewodniczył dziś, 19 lipca br. posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Spotkanie dotyczyło m.in. Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, a także taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W ramach dzisiejszego posiedzenia Komisja opiniowała 20 projektów ustaw i rozporządzeń. Wśród nich znalazł się m.in. projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u