Wojewódzkie obchody Święta Policji

Autor: Lubuski UW 2022-07-29 09:17:30

Garnizon lubuskiej policji w tym roku świętuje podwójnie. Wojewódzkie obchody Święta Policji łączą się z nominowaniem na stopień generalski komendanta wojewódzkiego lubuskiej policji Jarosława Pasterskiego.

Główna część obchodów rozpoczęła się mszą świętą w gorzowskiej Katedrze, którą odprawiono w intencji Funkcjonariuszy i Funkcjonariuszek lubuskiej policji. Następnie goście uroczystości udali się do Filharmonii Gorzowskiej, w której zorganizowano uroczystą zbiórkę. W uroczystościach uczestniczył zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster.

Praca w policji to służba niezwykłej wagi, którą wykonuje się całe życie. Dziękuję za to, że codziennie stoicie na straży bezpieczeństwa Lubuszan i robicie to z odwagą, często narażając również swoje życie. Pamiętamy o wielkiej tradycji poświęcenia, która jest częścią historii Polskiej Policji. Pamiętamy o polskich policjantach zamordowanych w katyńskich lasach, którzy do ostatniego tchnienia służyli Ojczyźnie.

- powiedział w czasie uroczystości wojewoda Władysław Dajczak.

Radość z dzisiejszego świętowania jest podwójna za sprawą awansu komendanta Jarosława Pasterskiego na stopień generała. To niezwykły awans powiedziałbym, że chyba najważniejszy w życiu.  Wstąpienie do Generalicji Rzeczypospolitej Polskiej, absolutnie elitarnego korpusu jest dowodem wzorowej oceny dotychczasowej służby, ale też wielkim wyzwaniem i odpowiedzialnością. To także ocena pracy całej lubuskiej policji.

- dodał wojewoda.

Głównym punktem uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń oraz aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne. Wyróżnieni funkcjonariusze odebrali Medale za Długoletnią Służbę, odznaczenia „Zasłużony policjant”, odznaczenia „Za zasługi dla Policji” oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Dodatkowo Komendant Wojewódzki Odebrał Złoty Krzyż Honorowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.

Obchody Święta Policji to czas wspólnego świętowania ale też podsumowań. Ostatnie lata postawiły przed nami wiele wyzwań dlatego nauczyliśmy się doceniać to co ważne – poczucie bezpieczeństwa, narodowej tożsamości, ludzką solidarność. Święto Policji przypomina nam o tym i pozwala spojrzeć na naszą służbę z perspektywy roku.

- podsumował komendant wojewódzki Jarosław Pasterski.

By uczcić pamięć

Co roku w czasie Święta Policji ważnym elementem jest uczczenie pamięci o poległych na służbie funkcjonariuszach i funkcjonariuszkach. W czasie uroczystego apelu na patio Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zapalono znicz, który symbolizuje pamięć o poległych. Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wraz z delegacjami uczestniczącymi w uroczystości złożyli kwiaty pod pamiątkowym obeliskiem.

Z samego rana, na gorzowskim cmentarzu policjanci zapalili znicze i złożyli kwiaty pod pomnikiem „Krzyż Ofiar Katynia”. W ten sposób oddali hołd polskim funkcjonariuszom zamordowanym w czasie II Wojny Światowej w Katyniu i uczcili pamięć patrona lubuskiej policji – aspiranta Policji Państwowej Alojzego Banacha.

Powitanie komendanta

Komendant Jarosław Pasterski został oficjalnie powitany przez garnizon lubuskiej policji. W porannej uroczystości uczestniczył Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, który przekazał nowo mianowanemu Generałowi gratulacje.

Nominacja na stopień generalski to wyraz najwyższego uznania dla wzorowej służby, wiedzy i znajomości funkcjonowania Policji. Jest ona zwieńczeniem wieloletniego wysiłku zawodowego. Stopnie nadawane są na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Garnizon lubuskiej policji

W województwie lubuskim funkcjonują 2 komendy miejskie policji, 10 komend powiatowych, 16 komisariatów i 20 posterunków policji. W strukturze organizacyjnej mieszczą się także: Samodzielny Pododdział Prewencji Policji i Samodzielny Pododdział Kontrterrorystczny Policji.

W lubuskim garnizonie obecnie zatrudnionych jest 2603 funkcjonariuszy Policji oraz 493 pracowników korpusu służby cywilnej. W I półroczu 2022 r. do służby wstąpiły 73 osoby.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u