Nowy wóz strażacki dla OSP Żukowo

Autor: Pomorski UW 2022-08-08 08:54:19

Nowy, ciężki wóz ratowniczo – gaśniczy został oddany do użytku strażakom ochotnikom z OSP w Żukowie. Wojewoda pomorski Dariusz Drelich był dziś gościem uroczystości.

Samochód posiada m.in. czterodrzwiową kabinę pozwalającą na przewóz sześciu strażaków, wyciągarkę elektryczną, kompozytowe zbiorniki na wodę i środek pianotwórczy, działko wodno-pianowe, rejestrator jazdy, oświetlenie dalekosiężne, czy pneumatycznie maszt oświetleniowy z reflektorami LED. Koszt zakupu wozu to 1 249 680 zł. Większość pieniędzy wyłożyła gmina Żukowo  - 700 tys. zł.  Komenda Główna PSP: przekazała 400 tys. zł.,  powiat kartuski 100 tys. zł , a pozostała kwota pochodziła od darczyńców.

OSP w Żukowie  liczy 114 członków. W ubiegłym roku jednostka wyjeżdżała do 58 pożarów i 161 miejscowych zagrożeń. Dwa lata wcześniej gasiła  62 pożary i pomagała w 153 miejscowych zagrożeniach. Prezesem OSP jest dh Bartłomiej Rzepka.  Jednostka powstała jeszcze przed I wojną światową ("istniała sikawka przeznaczona do użytku publicznego, znajdująca się u ówczesnego sołtysa. Używano jej w czasie potrzeby przez mieszkańców. Stan członków OSP wynosił wówczas 24 członków i 12 członkiń drużyny samarytańskiej. Przez dwa lata podstawowym sprzętem była sikawka ręczna, drabina Szczerbowskiego, dwie beczki do przewozu wody oraz inny drobny sprzęt. W 1931 roku sprowadzono do Żukowa pierwszą motopompę M400 typu "Ewald", którą nabyto na Targach Poznańskich”). Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego OSP Żukowo została włączona w 1995 r. Aktualnie dysponuje m.in. trzema wozami pożarniczymi i pontonem ratowniczym.

2016-2022. Wozy dla PSP i OSP w Pomorskiem
Ochotnicza Straż Pożarna, w latach 2016 -2021, otrzymała 129 nowych wozów pożarniczych. W 2022 roku OSP otrzyma kolejne 24 samochody pożarnicze. Łączna wartość pojazdów (153) wynosi 122 944 661 zł.
Państwowa Straż Pożarna, w latach 2016 – 2021, otrzymała 77 nowych wozów pożarniczych. W 2022 roku PSP otrzyma kolejnych 17 samochodów pożarniczych. Łączna wartość pojazdów (94) wynosi 68 191 735 zł. Łącznie OSP i PSP, w latach 2016-2021, otrzymały 206 nowych wozów. W 2022 otrzymają kolejnych 41 samochodów o łącznej wartości 42 834 856 zł.
W latach 2016 -2022 wartość nowych pojazdów dla PSP i OSP - 191 136 396 zł.

W kwietniu br. 24 jednostki OSP z Pomorskiego odebrały promesy na zakup  nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Łączna wartość pojazdów – 21 048 946 zł (w tym z budżetu państwa – 8 090 000 zł, N/W FOŚIGW - 1 258 000 zł)

© 2018 Super-Polska.pl stat4u